artikel

STOPPA AVISNINGEN AV DE AFGHANSKA FLYKTINGARNA!

Afghanistan är ett land där statliga institutioner inte kan garantera någon säkerhet. Där råder krig, laglöshet och korruption. Kidnappningar, etniska konflikter och tortyr hör till vardagen. Krigsherrarna och narkotikamaffian härskar. Dessutom finns krigförande utländska trupper, som av de flesta uppfattas som en ockupationsmakt. Kriget drabbar civilbefolkningen allt hårdare.

I snart 30 år har Afghanistan härjats av krig. Gång på gång har detta genomfattiga land varit slagfält för olika globala och regionala stormakters ekonomiska och säkerhetspolitiska ambitioner. De som fått betala det högsta priset genom ett ofattbart mänskligt lidande är det afghanska folket. Efter åratal av krig kan fråga sig om en droppe afghanskt blod har något värde överhuvudtaget för talibaner, krigsherrar och amerikanska generaler.

Den humanitära och mänskliga katastrof vi ser i Afghanistan kan inte överdrivas. Det lidande vi ser idag kommer under många år framöver utgöra ett allvarligt hinder för utveckling och demokratisering, även om en fredlig lösning skulle uppnås. Talibaner, krigsherrar och den USA-ledda alliansen har genom sina övergrepp tvingat miljoner människor på flykt. De flesta av dem lever under svåra förhållanden i grannländerna. En liten del av dem har kommit till Sverige.

Nu hotas hundratals afghaner med avvisning till krigets Afghanistan. Den 15 maj beslutade Migrationsverket att ensamkommande män från Afghanistan skulle kunna avvisas från Sverige. Det var ett beslut som få av oss kan förstå.  

Tillståndet i Afghanistan idag är långt ifrån vad som kan beskrivas som fred och för varje dag som går blir freden allt mer avlägsen. Vi får rapporter om att situationen förvärras i Afghanistan: Under 2006 fick 100 000 afghanska barn ingen utbildning eftersom deras skolor bombats eller deras lärare mördats. Antalet självmordsbombare ökade med 400 % mellan 2005 och 2006. Situationen är så allvarlig att till och med Migrationsverket ser det. Trots det genomför man ändå avvisningar,

Den borgerliga regeringen har sagt att Sverige ska ha ett långsiktigt och omfattande engagemang för Afghanistan. Då kanske det är på tiden att man också visar det för de hundratals afghanska flyktingar som nu hotas av utvisning. Om vi vill visa världen att Sverige har ett stort engagemang för det afghanska folket, då borde det naturliga beslutet vara att låta de afghanska flyktingarna stanna i Sverige. De övergrepp som inleddes mot dessa flyktingar i Afghanistan måste få ett slut, de afghanska flyktingarna måste få sitt människovärde tillbaka och de måste få stanna i Sverige.

 Vänsterpartiet arbetar för en ny världsordning som ger alla människor på jorden rätt till ett värdigt liv. Den internationella solidariteten är avgörande för möjligheterna att skapa ett jämlikt och solidariskt samhälle. Den orättvisa världsordningen har bidragit till en växande klyfta mellan den rika delen av världen och de fattiga länderna.

Nyligen har vänsterpartiets riksdagsgrupp lämnat in en motion till riksdagen om de svenska trupperna i Afghanistan. I motionen kräver vänsterpartiet att de svenska trupperna ska dras tillbaka, att den USA-ledda ockupationen av Afghanistan upphör och att Sverige tar initiativ till en konferens om Afghanistans framtid.

Den svenska Regeringen måste kräva av FN, Nato och de truppbidragande länderna att Isafs roll som säkerhetsfrämjande styrka omedelbart förtydligas och att den offensiva krigföringen och "amerikaniseringen" av styrkan upphör. Det måste tydliggöras att Isaf-truppernas uppgift ska vara att främja fred och säkerhet och skapa förutsättningar för demokratin, återuppbyggnad och utveckling av Afghanistan.

Är Sveriges regering redo att på allvar stå upp för Afghanistans befolkning genom att aktivt agera för en förändring av Isaf? Eller kommer vi att få bevittna hur Sverige och världen åter igen sviker den afghanska befolkningen?

-Vi i vänsterpartiet stödjer de demokratiska krafternas kamp för ett självständigt Afghanistan.

-Vi fördömer all ockupation av främmande makter

-Vi fördömer också de interna mörka krafter som genom sina terrorhandlingar förstör möjligheterna för det afghanska folket att få leva i fred.

Vänsterpartiet Eskilstuna
Firat Nemrud, ordförande

Kopiera länk