artikel

Attendo Care eller inte?

Vänsterpartiet har en principiell idé om verksamheter som ingår i vårt välfärdssystem. Det är att de ska ägas och drivas offentligt och inte lämnas ut till andra aktörer som har intresse av att ta ut vinst. Därför var vi i grunden emot beslutet att låta Attendo Care, eller någon annan, driva Eskilshems vård av demenssjuka. För oss är förändring av driftsform inget självändamål, och vi har stor tilltro till utvecklingen av den offentliga vården.

När beslutet efter ett års drift ska omprövas av den nämnd som tagit beslut om annan driftsform, är grundfrågan kvar: ska kommunen driva Eskilshem igen eller inte?

Vår inställning är att om bolaget inte kan visa att man har minst lika bra verksamhet som när den var kommunal, ska driften återtas av kommunen. Vilka andra krav kan man ställa? Vår uppfattning är att de brister som redovisats i kvalitetsutvärderingen bör tas på stort allvar. Vi känner inte att vi fått några garantier för att Attendo Care åtgärdar bristerna på ett sätt som gör att vi kan känna oss trygga.

Vissa kan hävda att tiden för utvärderingen är för kort, men vår fråga är då varför man valde att göra det redan nu? Det kostar resurser och kan väcka förhoppningar och skapa oro.

Om bolaget får sämre resultat från anhöriga och personal jämfört med när det drevs i kommunal regi bör driften återgå i kommunal regi, allt annat ser vi som ett svek mot brukarna och deras anhöriga, mot personalen och mot skattebetalarna.

Huvudfrågan är varför utvärderingen genomförs. Vi ser det som en möjlighet att pröva grundbeslutet, medan andra kanske ser det som ett sätt att ställa krav på den som driver verksamheten. Oklarheten måste redas ut innan beslut fattas av Vuxennämnden.

 

Eila Clarstedt (v), gruppledare

Henric Axéll (v), ledamot Vuxennämnden

Richard Hellfors (v), ersättare Vuxennämden

Kopiera länk