artikel

Ingen REA på kvinnors arbete

Kvinnor och män ska kunna yrkesarbeta på samma villkor. Så är det inte idag. Arbetsmarknaden är uppdelad i kvinnoyrken och mansyrken och kvinnoyrkena är sämre betalda och har sämre arbetsvillkor.

Kvinnor och män ska kunna yrkesarbeta på samma villkor. Så är det inte idag. Arbetsmarknaden är uppdelad i kvinnoyrken och mansyrken och kvinnoyrkena är sämre betalda och har sämre arbetsvillkor. Inom alla yrkesgrupper, från lokalvårdare till vice direktörer, har kvinnor lägre löner än män. Den grupp som arbetar mest kvällar och helger är småbarnsmammor. Dessutom utför kvinnor det mesta av hemarbetet efter jobbet. Vi känner alla till att det ligger till på det här viset, men orättvisorna består och växer.

Hälften av alla kvinnor har deltidsanställningar. Vänsterpartiet kräver att rätten till heltid blir lagstadgad –man ska kunna leva på sin lön. Vi kräver sex timmars arbetsdag –så att ingen behöver slita ut sig på jobbet.  Välfärdsarbetarnas löner måste höjas –det ska löna sig att ta hand om människor. Kvinnor tar ut 81 procent av all föräldrapenning. Föräldraförsäkringen ska delas –både kvinnor och män är föräldrar.

Internationella kvinnodagen är en av årets politiska högtidsdagar. Vi firar gamla segrar och mobiliserar för att vinna nya. De senaste åren har den feministiska rörelsen attackerats och misstänkliggjorts. Endast 6 av högerregeringens 22 ministrar är feminister och det resulterar i en kvinnofientlig politik. Alla de försämringar i välfärden som regeringen genomfört drabbar kvinnor hårdast. Vårdnadsbidrag och avdrag för hushållsnära tjänster är ytterligare exempel på högerns antifeministiska agenda. Nog nu! Kampen för ett jämlikt samhälle fortsätter.

Maria Chergui, Maud Ekman, Tehri Niemi och Emmie Särnstedt
Vänsterpartiet Eskilstuna

 

Kopiera länk