artikel

Kampen fortsätter!

Den åttonde mars är den internationella kvinnodagen. Idag protesterar kvinnor och män världen över mot orättvisor, fördomar och förtryck på grund av kön och sexualitet. Det vi kräver är enkelt: Kvinnor och män ska ha lika utrymme och samma möjligheter, bemötas med samma respekt, ha lika mycket att säga till om och lika mycket betalt. Jämlikhet, helt enkelt.

 Homosexualitet är olagligt i minst 70 länder. Än idag påstår många att samkönade par inte är lika bra föräldrar som heterosexuella. Homo-, bi-och transsexuella som är öppna med sin sexualitet löper risk att bli utsatta för hatbrott. Ung Vänster och Vänsterpartiet kräver att all familjelagstiftning ska gälla lika för alla, oavsett kön och sexialitet. Sexualundervisningen i skolan måste omfatta homo-, bi- och transsexualitet.

Vi är stolta över det som den feministiska rörelsen har kämpat sig till: kvinnors rätt till utbildning och politisk representation, kriminalisering av sexuellt tvång och förbud mot särbehandling på grund av sexualitet. Vi har tagit plats och höjt våra röster för lika lön, rätten till abort och mot prostitution. Men det räcker inte.

Ett av de mest extrema uttrycken för mäns makt över kvinnor är sexualiserat våld. Varannan kvinna i Sverige blir utsatt för sexualiserat våld i skolan, på jobbet eller hemma. Det kan handla om allt från att bli kallad för hora till att bli dödad av sin man. Även de kvinnor som inte själva utsätts begränsas i sin vardag av rädsla för våld. Det är viktigt att påpeka att den farligaste platsen för en kvinna är hennes eget hem -där sker 80 procent av alla våldtäkter. Att det mest riskfyllda en kvinna kan göra är att gå hem ensam från krogen är en myt.

Var fjärde gravid kvinna i Sverige misshandlas. Antalet våltäkter ökar och det kan inte förklaras med att fler anmäler. När kvinnor tar plats på allt fler arenor i samhället tar män till våld för att hålla dem tillbaka. Det är vanliga män som slår och våldtar och det är vanliga kvinnor som drabbas. Vi kräver förstärkt lagstiftning kring mäns våld mot kvinnor. Kvinno- och tjejjourerna utför ett viktigt arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och måste garanteras ekonomiskt stöd från stat, landsting och kommun. Vi kräver feministiskt självförsvar i skolor och på arbetsplatser för att ge tjejer och kvinnor kunskap om hur man hanterar våld. Det är dags att slå tillbaka!

Emmie Särnstedt, instruktör i Feministiskt Självförsvar

Henric Axéll, kommunfullmäktigeledamot, Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk