artikel

Vänsterpartiet vill minska köttkonsumtionen!

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att minska köttkonsumtionen i Eskilstuna kommun.
Läs hela motionen här och lyssna också på Stålforselevernas åsikter om minskad köttmotion på Radio Sörmland fredag 5 september.

  

Motion

 

Minskad köttkonsumtion för hållbar utveckling

 

Hållbar är ett viktigt begrepp när Eskilstuna kommun arbetar för utveckling. Vi tar beslut och genomför olika aktiviteter för att främja en hållbar utveckling. Vi vet att vi behöver göra stora förändringar i vår livsstil för att kommande generationer ska ha en framtid. Klimatförändringar är en realitet som vi inte kan blunda för och på många håll i världen är redan idag miljökonsekvenserna vardag för människor.

 

Vi talar mycket om att förändra våra konsumtionsvanor, äta krav och närodlat och välja bort fossilt bränsle. En stor och viktig fråga som vi inte talar så mycket om är vår köttkonsumtion. Svensken tillhör den grupp i världen som efter USA äter mest kött, närmare 85 kilo per person. Köttproduktionen står för 18% av koldioxidutsläppen och är därför en större fråga än våra transporter. En köttätande familj gör en större miljösatsning om de halverar sin köttkonsumtion än vad de gör genom att köpa en miljöbil.

 

Köttindustrin har flera faktorer som påverkar vår miljö. Nötboskap idisslar och producerar stora mängder metangas som påverkar vårt klimat. Dessutom utfodras alla köttproducerande djur med kraftfoder, ett foder med mycket protein som innehåller soja, oftast odlad i latinamerika där regnskog får ge plats åt bönor till våra djur. Köttproduktionen kräver också stora mängder vatten vilket är en bristvara på många håll i världen.

 

Med dagens kunskap om god kosthållning går det alldeles utmärkt att laga näringsrik mat utan kött. Därför yrkar vi att fullmäktige beslutar att:

  • uppdra åt samtliga berörda nämnder att halvera köttkonsumtionen i kommunens samtliga tillagningskök.
  • representation i huvudsak ska vara vegetariskt och hållbar
  • utbudet i kommunens cafeterior i huvudsak är vegetarisk och hållbar.

 

 

Eskilstuna 2008-09-04

För Vänsterpartiet

 

Eila Clarstedt                                 Maria Chergui                                                                 

 

 

Kopiera länk