artikel

Befria Gaza – Bojkotta Israel

För varje dag som går dödas fler och fler palestinier av israeliska bomber och marktrupper. Läget är akut, något måste göras. Israel är på väg att förvandla Gaza från världens största fångläger till världens största gravfält. Omvärlden har en plikt och ett ansvar att tydligt fördöma Israel och att agera för att försvara Gazas befolkning.
Den 27:e december inledde Israel bombningar av Gaza-remsan. Den 3:e januari valde Israel att trappa upp våldet genom att inleda en omfattande markoffensiv in på Gazaremsan. Israel har beskjutit civila bostadshus, sjukhus, skolor, ambulanser och moskéer. Nu räknas de sårade i tusental, och enligt sjukhuskällor har 660 palestinier dödats, varav minst 215 barn. Att inte göra skillnad mellan militära och civila mål är ett klart brott mot krigets lagar och folkrätten.

Det är oförenligt med folkrätten att avfyra raketer in i Israel, men detta kan aldrig legitimera ett mycket värre angrepp från Israel på palestinsk civilbefolkning. Det vi ser är inte en konflikt mellan två jämlika parter. Palestina är ett land under Israelisk ockupation. Israel har genom sin blockad av Gaza hållit 1,5 miljoner palestinier inspärrade i fattigdom, misär och undernäring. Israel är en ockupationsmakt och världens fjärde största krigsstat, som årligen får miljarder i bidrag från USA.

Samtidigt som Israels armé gör sig skyldig till allt grövre övergrepp i Gaza, förhandlar EU med Israel om ett fördjupat samarbete. Detta är mycket upprörande, särskilt då samarbetet rör försvars- och säkerhetspolitiken. Carl Bildt tar i ord avstånd från Israels bombningar, men han gör inget inom EU för att avbryta samarbetet. I praktiken innebär det istället att EU belönar Israels ockupation och förtryck.

Det borde vara en självklarhet att Sverige avbryter sitt militära samarbete med Israel och att EU upphäver sitt förmånliga handelsavtal med landet.

Det är dags för Sveriges regering att kraftfullt fördöma Israels militäroffensiv mot Gaza och att kraftfullt agera för att upprätthålla respekten för folkrätten. Vi uppmanar också vänner av fred och folkrätt, Eskilstuna kommun, företag och idrottsklubbar att avbryta allt samarbete med Israel. Det är hög tid att agera mot Israels massaker och stå upp för befolkningen i Gaza  och att bojkotta israeliska produkter tills den dag de israeliska trupperna dragit sig tillbaka och blockaden mot Gaza hävts.

Bojkotta Israel!

Leve Palestina!

Firat Nemrud
Ordförande  Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk