artikel

FÖRSTA MAJ- EN LYCKAD MANIFESTATION

Dubbelt så många deltagare som vanligt hade samlats på Fristadstorget där Firat Nemrud och Kawa Zolfagary, ny ordförande i Ung Vänster, höll appelltal. Demontrationståget med ovanligt många ungdomar gick genom Nyfors och till Rademachersmedjorna där Josefin Brink höll sitt uppskattade Första maj-tal i den vackra miljön.

Vid Rademachersmedjorna hade ännu fler människor samlats i det vackra vädret där Anna Herdy från Ung Vänsters förbundsstyrelse också talade. Sedan avlöste kulturinslagen varandra. Fyra ungdomar från Kurdiska föreningen dansade och musikstilarna på utomhusscenen var verkligen varierande: proggmusik av Mysfaktorfabriken, elektropop med Tikkle me, den hårdrockande Orkestern och trubaduren Nate Bahn.

Totalt deltog 250 personer och 2 610 kr samlades in till Första maj-insamlingen ”Ship to Gaza” .

Vill du läsa Josefin Brinks och Firat Nemruds tal klicka här.

JOSEFIN BRINKS TAL

Mötesdeltagare,Vi möts idag i vackert väder, men i skuggan av krigsrubriker om finanskris och lågkonjunktur. Tre decennier av nyliberal offensiv har slutat i en dramatisk kraschlandning.

Och visst var det lätt att känna en viss skadeglädje när spekulationsbubblorna exploderade som tuggummi i ansiktet på börsspekulanterna och bankdirektörer stod och gnydde utanför statens dörr för att få hjälp att reda ut sina misslyckade affärer.

Men den lilla glädjen kom snabbt av sig när de förödande konsekvenserna av spekulationsvansinnet började ta konkret form över så gott som hela världen.

Fördet är ju inte finanshajarna eller de borgerliga politiker vars som riggat spelplanen för deras vidlyftiga affärer som nu betalar priset. Det är istället de miljontals kvinnor och män som förlorar sina jobb, tvingas ställa in betalningarna på sina lån och se sina skolor och sjukhus stänga igen.

Så ser fördelningen av notan för det nyliberala taberaset ut i världen och så ser den ut här i Sverige.

Men idag demonstrerar arbetarrörelsen i Sverige och världen över. Och jag vågar lova att budskapet är detsamma i talkörerna i Paris, Kapstaden och Eskilstuna/Västerås. Det räcker nu! Ni skapade krisen, och vi tänker inte acceptera era lösningar. Nu är det dags för en rättvis och solidarisk välrdsordning!

Mötesdeltagare, kamrater, Under de senaste månaderna har jag rest runt i varslens Sverige. Jag har vandrat genom ödsliga monteringshallar, gjuterier och valsverk. Jag har träffat metallklubbar på Sandvik, Atlas Copco, Volvo och Plastal. Jag har pratat med kommunalare på nedskärningsdrabbade sjukhus i Malmö och Östersund. Jag har deltagit i möten med bekymrade byggnadsarbetare och allvarstyngda arbetsförmedlare från Luleå i norr till Simrishamn i söder.

Jag har lyssnat på berättelserna om lågkonjunkturens vardag och hört minst lika många kloka idéer på vad vi tillsammans kan göra för att rädda jobben och skapa nya. Och tänk att ingen av alla de människor jag mött har frågat efter sänkta skatter eller hårdare tag mot arbetslösa och sjuka.

Fredrik Reinfeldt påstår gärna att han lyssnar på svenska folket, men antingen träffar vi helt olika människor, eller så bryr han sig inte särskilt mycket om det han får höra.

Faktum är att Reinfeldt inte verkar lyssna på någon alls. För medan ekonomer, kommunpolitiker, fackliga organisationer och till och med regeringens egna finanspolitiska experter entydigt kräver rejäla investeringar för att rädda jobben och välfärden, så fortsätter Reinfeldt att göra just ingenting.

Vi har hört ansvariga ministrar uppgivet konstatera att vi står inför ett skitår, att det råder vargavinter. Som om krisen vore en olycklig naturkatastrof och inte ett misslyckande för hela den nyliberala ekonomiska politiken. Som om arbetslösheten och de ökande klyftorna inte är något en regering kan påverka.

Ingenting kan vara mer felaktigt. Självklart kan vi inte gå skadeslösa ur en så djup kris som den vi nu drabbats av. Men det är därmed inte ödesbestämt vilka konsekvenserna ska bli och vilka som ska betala priset. Det är i allra högsta grad en fråga om politiska val.

Vad som behövs är en politik som skapar hopp och framtidstro. Vi Vänsterpartister samlas idag under parollen "Fler jobb – bättre jobb". Det är så, genom investeringar i trygga och meningsfulla jobb vi ska ta oss ur krisen och in i en rättvisare och hållbarare framtid. En framtid där alla människors rätt till arbete och välfärd går hand i hand med vad naturen klarar.

Nu är det dags att investera i järnvägar – det smartaste sättet att transportera både människor och gods, men som kräver satsningar och förnyelse för att bli ännu bättre. Och när, om inte nu, när tusentals anläggningsarbetare saknar jobb, ska vi bygga bort förseningar och krångel, knyta ihop landet med fler spår och bygga höghastighetsbanor?

Nu är det dags att investera i ny energiteknik som kan värma våra hus, lysa upp våra gator och driva våra industrier utan att föröda klimatet för våra barn och barnbarn. Och när, om inte nu när konstruktörer och montörer stämplar ut från jobbet och in i a-kassan, ska vi sätta fart på produktionen av vindkraft, solceller och värmepumpar?

Nu är det dags att renovera och bygga nytt. I över hälften av Sveriges kommuner råder bostadsbrist, samtidigt som de stora miljonprogramsområdenas hyreshus står och förfaller. 130 000 19-åringar går ur skolan om bara en månad, och nästa år kommer lika många till. De behöver bostäder. De behöver lägenheter till rimliga hyror. Och när, om inte nu när antalet arbetslösa byggnadsarbetare ökar dag för dag, ska vi investera i framtidens energisnåla bostäder?

Att satsa ur krisen och in i framtiden är klok ekonomisk politik. Det är klok miljöpolitik. Det är en politik som skapar fler och bättre jobb. Det är den vänsterpolitik som behövs för att lyfta Sverige ur krisen och in i framtiden!

Mötesdeltagare, En väl fungerande solidariskt finansierad välfärd är en bärande del i ett hållbart och jämlikt samhälle. Många av oss minns de dramatiska nedskärningarna i skolan, sjukvården och omsorgen på 1990-talet.

Många har också konstaterat att det var ett stort misstag att som vi alla fått betala dyrt, att låta välfärden ta den ekonomiska smällen den gången. Ändå tvekar inte den borgerliga regeringen att låta historien upprepa sig.

Två av tre kommuner och nästan alla landsting planerar att säga upp personal nästa år. Vikarier och extrapersonal har skickats hem för länge sen, och lärare, elevassistenter och undersköterskor har redan börjat sägas upp. Inte för att behoven av vård, omsorg, undervisning och rehabilitering har minskat. Utan för att regeringen vägrar att betala ut de statsbidrag som behövs för att kompensera för de sjunkande skatterna i arbetslöshetens spår.

Inte en krona skjuter regeringen till i år, och de 7 miljarder de satsar nästa år, kommer inte på långa vägar att räcka för att förhindra de planerade uppsägningarna.

Ett större vansinne får man leta efter. 100 000-tals människor kommer redan att sägas upp från sina jobb i industrin, byggsektorn, skogsindustrin och handeln. Vad kan vara sämre än att ytterligare spä på arbetslösheten med kommun- och landstingsanställda?

Hur orimligt är det inte att flytta tiotusentals undersköterskor, lärare och barnskötare från lönekontot till a-kasse- eller socialbidragskontot, när deras arbetsinsatser behövs mer än väl.

Istället för neddragningar och försämringar i välfärden behövs satsningar. Varenda kotte behövs i skolan, vården och omsorgen.

Därför säger vi: kasta inte ut vårdpersonalen och lärarna, kasta istället ut de privata vårdbolagen och skolföretagen.

Istället för miljonrullning i Attendo Care och skattesänkningar till de redan förmögna vill vi satsa på fler och bättre jobb i välfärden. På bättre löner, mindre barngrupper och mer tid för de gamla!

Det är klok ekonomisk politik. Det är klok välfärdspolitik Det är en politik för jämlikhet och jämställdhet. Det är den vänsterpolitik som behövs för att lyfta Sverige ur krisen och in i framtiden!

Mötesdeltagare, Den 7 juni är det val till EU-parlamentet. Det är ett val som få medborgare ens känner till och än färre är intresserade av. Allra minst intresserade är de som delar Vänsterpartiets uppfattning att EU i grunden är ett ruttet projekt.

Men att ogilla EU får aldrig bli en ursäkt för att inte bry sig. Tvärtom är det mer angeläget än någonsin att just vi, som inte vill se mer makt flyttas till de slutna mötesrummen i Bryssel gör vår röst hörd.

För oavsett vad vi tycker om saken beslutas allt mer av det som påverkar vår vardag av EU. Bit för bit inskränks medborgarnas möjligheter att göra sina intressen gällande, för att EU:s allt överordnade princip om fri rörlighet för kapital, varor och tjänster står över alla andra hänsyn.

Löntagarnas rättigheter, folkhälsan, miljön allt kan köras över och utnämnas till konkurrenshinder som måste undanröjas för att marknadsmaskineriet ska rulla på.

I det maskineriet behövs allt grus som kan uppbådas. Där behövs starka röster som kräver att fackliga rättigheter ska väga tyngre än företagens vinstintressen. Där behövs röster som står upp för rätten för varje land att välja att utforma sina välfärdssystem och sin bostadspolitik så som medborgarna önskar. Där behövs röster som talar för solidaritet med världen utanför EU och som står upp för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Och nästa gång ni får den gamla frågan varför vänsterpartister ska sitta i EU-parlamentet, när vi inte gillar EU, så kan ni alltid svara med en motfråga: varför ska moderater och folkpartister sitta i EU-parlamentet, där finns ju redan 12 000 lobbyister och en hel domstol som för näringslivets talan.

De som verkligen behöver fler starka röster i Bryssel det är alla vi andra. Vi som vill att demokrati ska bygga på öppenhet och folkligt engagemang, på starka fackföreningar och solidaritet över alla gränser. För oss behövs Vänsterpartiet i Bryssel, så glöm för guds skull inte bort att gå och rösta den 7 juni!

Slutligen, Visst är det lätt att misströsta när övermakten syns stor och onåbar; kriser, krig, miljöförstöring, ofattbara orättvisor, grymhet och förtryck.

Men när den känslan smyger sig på, fråga då dig själv; om inte jag gör något för att förändra, vem ska då göra det? Ställ samma fråga till dina arbetskamrater, dina grannar och dina vänner. Och ni kommer förmodligen komma fram till det svar som alltid varit arbetarrörelsens, kvinnorörelsens, miljörörelsens och alla andra folkrörelsers svar:

Det är faktiskt just vi, tillsammans, som måste ta första steget mot en förändring. Och vi gör det genom att gå samman och studera och diskutera, fundera och formulera alternativ, demonstrera och argumentera. Genom många insatser, stora som små, överallt där människor lever och träffas kan vi tillsammans bana väg för en bättre framtid.

För vi är faktiskt tusenfalt fler än de som vinner på högerns politik och tillsammans är vi hur starka som helst! Vi ses, kamrater!

Eskilstuna 090501

Av Josefin Brink

 

 

FIRAT NEMRUDS TAL

Kamrater, Vi har samlats här för att fira första maj och för att demonstrera mot den borgerliga regeringens politik, mot nyliberalismen och det kapitalistiska system som har orsakat den finanskris som har drabbat hela världen.

Nu pågår en nyliberal offensiv världen över för att få löntagarna att betala den kris som andra har skapat. Människor har redan accepterat ökad privatisering, låga löneökningar trots stora vinster för företagen under högkonjunkturen, pensionspengar har flyttats till börsen, man har accepterat ett sämre välfärdssystem för att få lägre skatter trots att skattesänkningarna mest har gått till dem som har höga inkomster.

Nu satsas obegripligt stora pengar på att rädda finanssystemet. Skattesänkningar är viktigare än investeringar. Alliansregeringens strategi är att inte stimulera offentlig sektor och skapa jobb, att inte utbilda arbetslösa.

Vi i vänsterpartiet har en helt annan politik. Vi vill i stället bygga för framtiden, renovera miljonprogrammen och bygga energisnålt, vi vill satsa på framtidens infrastruktur och bygga ut järnvägar, vi vill satsa på ungdomar och utbildning.

Istället befinner vi oss nu i Eskilstuna kommun i ekonomisk kris precis som i de allra flesta kommuner och landsting i Sverige.

Vi väntade på stöd från regeringen, redan i år. För att slippa stora nedskärningar på grund av att skatteintäkterna har minskat. Fler är arbetslösa, fler behöver socialbidrag.

I vårbudgeten fick kommunerna en summa som borde varit den dubbla för nästa år. I år får vi klara oss bäst vi vill. Regeringen har minskat statens skatteintäkter med över 80 miljarder bara på jobbskatteavdraget. Det är en omfördelning av skattefördelar till dem som har jobb, till många som har tillräckliga inkomster ändå.

Nu måste vi hantera det svåra ekonomiska läget i kommunen och vi har tvingats lägga ut stora nedskärningskrav på alla nämnder. Men vi säger: värna jobben före lokaler så långt det går. Det finns också områden vi är extra oroliga för. Det är skolan där friskolorna gör situationen ohållbar och tvingar fram mställningar. Det är missbruksvården som behöver de resurser som finns idag för att kunna fungera. Och det är ungdomarna och integrationen som vi måste satsa på.

Vi har sagt att vi troligen kan behöva höja skatten i Eskilstuna redan för 2010. Det är inte en helt rättvis metod eftersom blir svårast att betala några tior mer i skatt för dem som redan har det svårt att få ihop sin ekonomi.

Vi vill också på alla sätt dra ner kostnader som inte betyder att människor förlorar jobben:
– göra energieffektiviseringar för att minska kostnaderna för elförbrukning
– vara restriktiva med kurser och resor och inköp och mycket mer som det jobbas med på olika håll i kommunen
– Vänsterpartiet vill frysa politikerarvodena för att bidra till att minska kostnaderna

Den borgerliga regeringen vill att vi bara ska ha kärnverksamheter i kommunen. Dit räknas inte museer, bibliotek, kultur, fritid, miljöarbete, räddningstjänst med mera  Inom dessa områden vill borgarna i Eskilstuna att vi ska spara ännu mer. Liksom i insatser för äldre och funktionshindrade. Hur tänker dom?

Idag ska vi demonstrera och visa att vi inte accepterar den borgerliga politiken. Vi vill ha ett annat samhälle. Vi vill ha fler jobb och bättre jobb så att människor kan skapa sig ett bra liv.  Det blir möjligt bara om vi byter regering och för en politik som garanterar en generell välfärd.  Det är nu vi ska satsa för framtiden.

Välkommen att delta i vårt demonstrationståg!

Välkommen till Rademachersmedjorna och lyssna på vår riksdagsledamot Josefin Brink och Anna Herdy från Ung Vänsters förbundstyrelse.

Eskilstuna 090501

Av Firat Nemrud

Kopiera länk