artikel

Vi i Vänsterpartiet är för en fortsatt satsning på Fröslundaskolans 7-9.

skolklass

Vårt förslag lokalutredningen punkt 1.

  • Barnskolan är kvar.
  • Lokalen Tillväxten (tidigare Tvätten) lämnas.
  • Eleverna(4,5,6) flyttar till stora skolan.
  • Stora skolan blir av med en delyta till en kommunal förvaltning

 Kvar blir 4-9 på stora Fröslundaskolan
Vänsterpartiet vill att Stålfors och Fröslundas 7-9 elever delar på lokalytorna på Fröslunda och Stålfors. Det vill säga att möjlighet för att utveckla profilinriktning i fotboll, friidrott, handboll och andra idrotter eller andra profilinriktningar finns på båda skolorna eftersom det finns två tillgängliga idrottshallar och andra lokaler att tillgå. Delar av den nya teknikinriktningen på Stålfors ska inrymmas i Rinmanskolan enligt lokalutredningen för att göra plats åt Fröslundas elever på Stålfors.

Med Vänsterpartiets förslag kan teknikinriktningen få plats i salar på Stålfors och Fröslunda vilket skapar möjlighet för Stålfors/Fröslunda att utveckla ett samarbete emellan sig och med Rinmanskolan.

Vänsterpartiet föreslår att biblioteksböckerna på Fröslunda och Stålfors är kvar, på det sättet får alla elever på Fröslunda/Stålfors tillgång till två skolbibliotek och därmed finns det  ett stort utbud av böcker för eleverna på Stålfors/Fröslunda.

Sedan en tid tillbaka har lärare och ledning på Fröslunda och Stålfors  börjat arbeta ihop sig med varandra. Vänsterpartiet vill att det samarbetet fortsätter och att det utvecklas, bla. genom att t.ex. dela på kuratorer, studievägledare, slöjd/musiklärare, profillärare och den kompetens man gemensamt har från de båda skolorna gör att det skapas en möjlighet för en positivare utveckling.

Vänsterpartiets förslag innebär att eleverna på Fröslunda/Stålfors kommer att få större möjlighet till integration och samtidigt får eleverna tillgång till det fysiska utrymme som varje elev behöver i skolan idag.

Vänsterpartiet vill att estetiken mellan de båda skolorna ska förskönas och göras trevlig, tex. kan en mindre väg iordninggöras så att det är lätt att ta sig fram och tillbaka. Fröslunda/Stålfors skolgårdar ska förgrönas, det kan ske i samverkan med elever, föräldrar och andra vuxna och boende i stadsdelen.

Vänsterpartiet vill även satsa på estetiken inomhus på Fröslundaskolan. Det positiva med Vänsterpartiets lösning är att Fröslunda centrum i fortsättningen har en stor offentlig närvaro, eftersom den kommunala skolan finns där. Det finns snart en mötesplats och fritidsgård vägg i vägg med skolan. En annan kommunal förvaltning flyttar in en del av sin verksamhet i Fröslundaskolans lokaler och det medför att fler vuxna finns i lokalerna som är vägg i vägg med klassrum och att skolan blir av med yta som de därmed inte behöver betala för. Den offentliga närvaron ökar möjligheterna för utveckling i Fröslunda till en säker och trevlig stadsdel att leva och bo i. 8200 kvm kan man göra mycket bra verksamhet med även på kvällstid för både Stålfors och Fröslunda. Fröslunda har idag 8000 invånare.

Det finns fler argument.
Så vårt förslag är att lokalen Tillväxten lämnas. Vi anser att vi har ett kommunalt behov av Fröslundaskolan. Men att vi kan gå ur lokalen Tillväxten, för att minska på lokalytor. Vi kan inte lämna hela Fröslundaskolan för att samtidigt trycka in 185 Fröslundaelver på Stålfors som redan är överfull (står i lokalutredningen att de tidigare haft trångt). Vi vill inte ha paviljonger och baracker. Bättre är att göra som Vänsterpartiet föreslår eftersom vi vet att när ungdomar i den åldern som vistas på för små ytor skapar ökad friktion dem emellan.

Lokalutredningen punkt 2, 3, 4 och 5.
Det föreslås att en ny centrumnära skola ska byggas och att det ska finnas 4 st 7-9 skolor som eleverna kan välja på. Upptagningsområdena tas bort  för 7-9 eleverna och de är fria att välja vad de vill. Endast F-6 ska ha upptagningsområden kvar. Där är Skogstorpskolan och Tegelviken undantagna idag. Detta ska göras med ledorden integration, valfrihet och närhet.

 Vänsterpartiets förslag:
Vänsterpartiet kommer om förslaget inte ändras att yrka på återremiss utifrån att det totalt saknas en konsekvensanalys av vad en sån omorganisation som lokalutredningen föreslår skulle kosta i form av personalomställningar, budget, pedagogik, tid i form av energi, social utslagning och kriminalitet i att ha en grundskola i centrum. Hur lång tid kommer det att ta innan det blir klart.

Vänsterpartiet förespråkar att vi först tittar på kvalitén och pedagogiken i skolorna och lyssnar in vad skolorna behöver. Konkurrensen bemöter vi med att utveckla våra profiler. Det gäller att försöka bryta profilsegregeringen.

 Vänsterpartiet tror också på den röda tråden, skolan mitt i byn, lärare som kan gå upp och ner i årskurserna. 

För mer information kontakta
Maria Chergui och Viggo Hansen
073-950 89 25 och 073-950 61 23
Vänsterpartiets ledamöter i Barn och utbildningsnämnden.

Kopiera länk