artikel

Gör 16 mars till en internationell dag mot massförstörelsevapen

  • Den 16 mars 1988 var en svart dag för det kurdiska folket och mänskligheten. Då bombade irakiskt flyg den kurdiska staden Halabja med kemiska vapen. Fler än

5 000 människor mötte en ögonblicklig död och ett ännu större antal skadades svårt. Det var mest kvinnor och barn som dödades, och ännu efter 22 år finns svårt skadade människor bland de överlevande. Fortfarande föds barn med missbildningar i detta område. Det finns också markområden som ännu idag är förgiftade och inte kan odlas eller betas av djur.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter betecknar folkmordet i Halabja som den mest omfattande kemiska giftattack som genomförts mot en civilbefolkning i modern tid. De ”kemiska cocktails” som drabbade området innehöll en mängd internationellt förbjudna gifter och nervgaser som saknar motmedel.

 Halabja, även kallat Kurdistans Hiroshima, har för många blivit en symbol för Saddam Husseins ondska, förföljelse och tyranni och är en outplånlig del av det kurdiska folkets blodiga historia. Den kemiska attacken mot Halabja var ett led i den stora Anfalkampanjen som pågick under flera år då totalt 200 000 personer dödades i ett regelrätt folkmord riktat mot den kurdiska befolkningen

 Diktatorn Saddam Hussein straffades med döden för alla sina övergrepp. Den som i åratal burit öknamnet ”Kemiske Ali” har också dömts till döden för att ha planerat och genomfört  hela Anfalkampanjen. Hans dödsdom trädde i kraft i januari i år 2010.

 Människorna i Halabja och offren för Anfalskampanjen behöver återupprättelse.

Precis som när det gäller folkmordet mot armenier 1915 behöver ett erkännande av folkmordet mot kurder göras för att hedra de hundratusentals offren och deras anhöriga. Det behöver tydliggöras för omvärlden att vi måste göra allt för att förhindra att dessa tragedier någonsin ska upprepas.

Vi inom vänsterpartiet vill att man ska göra 16 mars till den internationella dagen mot massförstörelsevapen. Vi uppmanar alla andra svenska partier och den svenska regeringen att ansluta sig till vårt krav och driva det i FN som en markering mot alla former av våld och tortyr i världen.

Glöm aldrig Halabja!

 Maud Ekman, Vänsterpartiet Eskilstuna, 16 mars 2010

Kopiera länk