artikel

Rödgrönt samarbete i Eskilstuna för en grön och rättvis kommun

Eila Clarstedt (v), Jimmy Jansson (s) & Magnus JohanssonEskilstuna den 13 april 2010

Eskilstuna den 13 april 2010

Rödgrönt samarbete i Eskilstuna för en grön och rättvis kommun
Idag den 13 april presenterar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de kommer att gå till val tillsammans. Vid en presskonferens idag berättar Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Eila Clarstedt (V) om det rödgröna samarbetet.
Nu sker en omställningen för ett grönt och rättvist Eskilstuna. Ett rödgrönt samarbete för Eskilstuna kommer att innebära förnyelse och ansvarstagande för Eskilstunas framtid under kommande mandatperiod.
De rödgröna antar nu Eskilstunas utmaningar och kommer tillsammans arbeta för nya arbeten, bättre skolresultat än vad som varit, ekologisk hållbarhet och för att öka Eskilstunabornas frihet med fokus på jämställdhet och social rättvisa. Det är stora områden som de rödgröna ser som avgörande utmaningar att anta för att ge kraft och stabilitet i arbetet med att förnya Eskilstuna.
De rödgröna har en gemensam målsättning och det är att Eskilstuna ska bli en kommun där människor förverkligar sina idéer, känner trygghet och lever ekologiskt hållbart.
Under våren och sommaren kommer de rödgröna att arbeta fram ett gemensamt valmanifest. De rödgröna kommer att utveckla och genomföra förändringar inom kommunen för att invånarna ska kunna vara med och påverka Eskilstunas utveckling.
– Den helröda politiska eran är över i Eskilstuna. Vi söker nu vi väljarnas stöd för ett rödgrönt samarbete. Jag är övertygad om att Eskilstuna nu tar nästa kliv i sin utveckling. Vi ska skapa en grön och rättvis kommun, säger Jimmy Jansson (S)
– Nu formar vi oss i ett rödgrönt samarbete. Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan vi tillsammans förnya och ta ansvar för Eskilstuna. Den gröna omställningen ger goda förutsättningar att skapa nya jobb, säger Magnus Johansson (MP)
– Vi rödgröna kommer fokusera på jämställdhet och social rättvisa. Krafttag för att öka integrationen och för att ge människor fler vägar in på arbetsmarknaden kommer att ske. Vi ska ta ansvar för både individen och kommunen, säger Eila Clarstedt (V)

Kopiera länk