artikel

Maria Chergui till riksdagen!

Maria Chergui, 37 år, är första namn på Vänsterpartiets riksdagslista för sörmland. Hennes hjärtefrågor är jämställdhet, mångfald, social rättvisa och ungdomars möjligheter. Maria har gjort sig känd som en starkt engagerad och pålitlig politiker som möter många människor i vardagen och tar deras problem på allvar.   

Maria Chergui, 37 år, är första namn på Vänsterpartiets riksdagslista för sörmland. Hennes hjärtefrågor är jämställdhet, mångfald, social rättvisa och ungdomars möjligheter. Maria har gjort sig känd som en starkt engagerad och pålitlig politiker som möter många människor i vardagen och tar deras problem på allvar.   

Som barn fick jag lära mig att alla ska dela lika och att vi ska vara solidariska mot varandra. Skolan var till för alla och alla hade råd med vård och mediciner. Det fanns ett trygghetssystem att falla tillbaka på om man blev av med sitt jobb, blev bostadslös eller sjuk. Alla hade rätt till ekonomiskt stöd om man inte hade någon egen försörjning.  Idag är detta ingen självklarhet. Vi i vänsterpartiet anser att när man arbetar och betalar skatt så ska skattepengarna gå till vår gemensamma välfärd. Vi vill garantera en bra skola och förskola som ser till alla barns behov, en sjukvård där alla kan få den hjälp de behöver oavsett ekonomi och en äldreomsorg med tillräckliga resurser. Våra försäkringssystem ska garantera ekonomisk trygghet och inte vara en lyx för ett fåtal. Då skapar vi framtidstro!

I stadsdelen Årby, där jag växte upp bor jag än idag. Jag flyr inte min stadsdel utan ser istället möjligheterna i våra miljonprogramsområden. Vi måste satsa på dessa bostadsområden och inte låta dem sakta förfalla. Kommunens demokratiarbete är en viktig del av stadsdelsutvecklingen. Medborgarna ska kunna känna att de kan påverka sin vardag. De vet vad som behöver göras i deras närhet och måste få ett forum där de kan föra fram sina tankar och idéer. Det har vi i vänsterparitet arbetat aktivt med under den senaste mandatperioden. För att hela Eskilstuna ska växa och bli den stad som vi alla vill leva och bo i, så krävs stora investeringar i våra miljonprogramsområden. Jag kommer att arbeta för att en renovering och energieffektivisering av dessa områden blir verklighet. Statliga subventioner från en rödgrön regering kommer att göra detta möjligt!  

Ungdomar måste bli sedda och få göra sin röst hörd. Jag har insett betydelsen av att hitta olika uttrycksformer som att skapa musik, texter och agera på en scen. Passivitet och tystnad ger en känsla av utanförskap som i sin tur kan orsaka problem i samhället.  Att som ung känna sig delaktig i samhället är för mig avgörande. Det är också viktigt att ungdomar får arbetslivserfarenhet. Vi i Vänsterpartiet vill att kommunen erbjuder sommarjobb till alla gymnasieelever. Många ungdomar som är arbetslösa har också föräldrar som är arbetslösa. Det blir då svårare att hitta vägar till arbetsmarknaden och det är extra viktigt att kommunen och arbetsförmedlingen har ett nära samarbete. Ett jobb är grunden för ett självständigt liv, grunden för ekonomisk trygghet och grunden för delaktighet i samhället.

Jämställdhet och mångfald är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Ingen ska bli diskriminerad på grund av kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Nedmonteringen av trygghetssystemen har finansierats med historiskt stora skattesänkningar. Eftersom män har högre inkomster och äger mer förmögenhet än kvinnor har dessa skattesänkningar tillfallit män i högre grad. Skillnader i livsvillkor har också fått en tydlig etnisk prägel. Jag kommer aktivt att arbeta mot dessa orättvisor!

Vi i Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd. En välfärd utan vinstintressen, som omfattar alla människor i vårt land och som fördelas efter behov. Vi ska göra det genom att satsa på nya jobb inom vård, skola och omsorg. Vi behöver fler lärare, förskollärare, fritidsledare, undersköterskor och sjuksköterskor för att få en välfungerande välfärd. Rösta på vänsterpartiet i valet 2010!

Maria Chergui

Kopiera länk