Debatt

Upp till bevis

Under den senaste tiden har det rapporterats hård kritik om ouppfyllda uppdrag och även misskötsel hos många privata förskolor och friskolor runt om i landet. Samtidigt vet vi att många av dessa företag ägs av stora riskkapitalbolag som gör enorma vinster. Därför är det mycket glädjande att Håkan Juholt, Socialdemokraternas nyvalde partiledare, i sitt installationstal på S-kongressen tydligt markerade att vinster inom offentlig sektor inte ska försvinna till riskkapitalbolag och att vi måste se över systemet. Även major Björklund verkar ha börjat dra öronen åt sig i frågan och har börjat prata om att begränsa avarterna.

Vi vill tydligt påpeka att Vänsterpartiet har haft en och samma linje i den här frågan hela tiden. Vi vill inte se att man gör vinster på vård, skola och omsorg! Vi vill inte att dina skattepengar, som borde användas till lärare i våra barn och ungdomars skolor i Eskilstuna och till dina släktingars och vänners äldreomsorg, tas ut i vinst. Skola och vård är i dagens Sverige mycket lukrativa branscher för företag att verka i vilket lett till att riskkapitalbolag med ett enda mål, att tjäna pengar, idag äger stora delar av dessa sektorer. Enligt SCB görs i Sverige nämligen betydligt högre vinster på satsade pengar bland skol- och sjukvårdsföretag än bland genomsnittliga företag, i alla branscher.   

Vi har sagt det tidigare, vi säger det nu och vi kommer att säga det imorgon. Vänsterpartiets politik satsar på och utvecklar offentlig sektor. Välfärden finansierar vi med gemensamma skattemedel som ska komma alla till del. När skattemedel försvinner i privata fickor blir anslagen till denna välfärd mindre. Därför säger vi stopp till vinster inom offentlig sektor. Vi menar att detta sätt att bygga välfärd för alla är ett bättre sätta än att vi raderar medborgarnas värde till att bara vara konsumenter på en marknad. Vänsterpartiet har varit tydliga med att dagens system är ohållbart och är tacksamma för att även andra partier nu börjar inse detta.

Den 30 mars behandlar riksdagen frågan om en framtida utredning av effekterna av de senaste årens skolreformer och av rätten att etablera friskolor. I utbildningsutskottet finns idag en majoritet för att riksdagen ska ge regeringen frågan nu. Regeringen avvaktar och vill vänta med detta. Låt oss få en utredning i frågan så snart som möjligt och låt den utredningen komma fram till att vi stoppar vinstuttag inom skolan och att vi begränsar möjligheten för vem som helst utan pedagogisk utbildning att starta friskola! Nu är det upp till bevis om man på allvar menar att det måste ske en förändring.

Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk