artikel

Majorieten satsar på mångfaldsarbete i skolan

Under Springpride presenterade Maria Chergui, kommunalråd och Joel Hamberg, ansvarig för integration och mångfald i majoriteten, en satsning på mångfalds- och värdegrundsarbete i skolan

Under Springpride presenterade Maria Chergui, kommunalråd och Joel Hamberg, ansvarig för integration och mångfald i majoriteten, en satsning på mångfalds- och värdegrundsarbete i skolan

Majoriteten vill uppmuntra och stärka värdegrundsarbetet i Eskilstunas skola. De satsar därför 0,5 miljoner kronor på en mångfalds- och värdegrundsresurs som skall arbeta med att stödja
lärare, rektorer, övrig skolpersonal och elever i arbetet med demokratifrågor, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Tjänsten skall arbeta heltid under två års tid mot grundskolan och
gymnasieskolan.

-Skolan i Eskilstuna arbetar redan idag bra med värdegrundsfrågor, men vi vill se ett än mer öppnare samhälle i framtiden där vi fullt ut tar tillvara på den mångfald som berikar vår kommun. Tanken är att
resursen ska inspirera och stödja skolpersonal och elever i sitt värdegrundsarbete. Detta genom att än mer tydligt sätta fokus på att i den vardagliga verksamheten integrera arbetet med att bryta normer, fördomar, främlingsfientlighet och diskriminering, säger Joel Hamberg (V), ansvarig för
mångfald och integration inom majoriteten.
– Skolan är den viktigaste arenan där vi når alla ungdomar i arbetet med demokrati- och
mångfaldsfrågorna. Och når vi ungdomarna så når vi i slutändan också föräldrarna, säger Maria  Chergui, kommunalråd för Vänsterpartiet.

Flera av varandra oberoende undersökningar visar på en ökad intolerans bland ungdomar mot vissa grupper, exempelvis när det gäller etnicitet och sexuell läggning. Vi vet också att många ungdomar mår dåligt på grund av detta. Därför gör vi denna satsning, säger Joel Hamberg, (V), ansvarig för mångfald och integration inom majoriteten.

Kopiera länk