artikel

Terrordåden i Norge

Vänsterpartiet i Eskilstuna vill tydligt visa vår solidaritet med de drabbade, med AUF, Arbeiderpartiet och med det Norska folket.

Man får inte glömma den personliga tragedin som detta inneburit för många människor och till dem vill vi rikta en särskild tanke.

Det som har skett är ett angrepp på demokratin. Svaret på detta angrepp måste vara att oförtrutet fortsätta vårt demokratiska arbete i ett öppet samhälle där ingen ska diskrimineras oavsett hudfärg, religion, kön, sexualitet och funktionsnedsättning.

Vi ska tydligt fortsätta visa mänsklighet och humanitet mot våra medmänniskor och fördöma alla former av våld och terror.

Vänsterpartiet i Eskilstuna

Maria Forsberg, Ordförande

Kopiera länk