artikel

Vänsterpartiet på plats!

Vänsterpartiet i Eskilstuna har haft en aktiv höst där vi deltagit i en rad utåtriktade arrangemang runtom i Eskilstuna. Vårt fokus vid dessa arrangemang har varit att prata med medborgare och lyssna på deras tankar och förslag kring hur de vill utveckla Eskilstuna och dess stadsdelar. Vi har varit på plats på Årbyfestivalen, Skiftingedagen och Folkbildningsdagen i Parken Zoo. De närmast helgerna ska vi delta på Lagersbergsdagen och på Torshälla marknad! Välkomna att delta eller besöka oss i tältet.

Vänsterpartiet i Eskilstuna har haft en aktiv höst där vi deltagit i en rad utåtriktade arrangemang runtom i Eskilstuna. Vårt fokus vid dessa arrangemang har varit att prata med medborgare och lyssna på deras tankar och förslag kring hur de vill utveckla Eskilstuna och dess stadsdelar. Vi har varit på plats på Årbyfestivalen, Skiftingedagen och Folkbildningsdagen i Parken Zoo. De närmast helgerna ska vi delta på Lagersbergsdagen och på Torshälla marknad! Välkomna att delta eller besöka oss i tältet.

Kopiera länk