artikel

Insändare i Eskilstuna-Kuriren 2011-11-18: Demokrati i praktiken

Att engagera sig politisk någon gång i sitt liv är något alla borde göra. Att våga ta ställning och pröva sina åsikter tillsammans med andra stärker dig som person och du lär dig en massa om hur samhället fungerar.

Då jag valde att engagera mig i Vänsterpartiet gjorde jag det utifrån att jag drevs av viljan att förändra samhället i den riktning jag tror på. Jag drevs av frågor om rättvisa och jämställdhet.

I kommunpolitiken blir det mycket vardag. De stora visionerna ska omsättas i praktiken. Då kan jämställdhet handla om att en park belyses på rätt sätt för att alla ska känna sig trygga och rättvisa handla om att alla ungdomar ska ha möjlighet till fria bussresor. I kommunpolitiken blir visioner verklighet och utan människor som väljer att engagera sig politiskt så faller vår demokrati.

De flesta som är politiker i Eskilstuna är fritidspolitiker. De ägnar sig kort sagt åt politik på fritiden. De har många gånger ett vanligt jobb men utöver det lägger de ner ett stort engagemang på politik. De står fortfarande med benen kvar i vardagen samtidig som de aktivt deltar i att påverka utvecklingen av kommunen.

Det är inte alltid lätt att vara fritidspolitiker. Du ska sätta dig in i stora frågor och vara påläst. I din kalender hopar sig kvällsmöten och man pusslar hit och dit med vänner och familj för att hinna med. Men du gör det för att du vill förändra.

Vänsterpartiet ser det här systemet som oerhört viktigt. Vi behöver människor som har andra kompetenser än politik. Vi ser gärna att fler väljer att engagera sig politiskt som har olika bakgrund och erfarenhet. Vi behöver ha en levande dialog med våra medborgare, med våra anställda, men också med kollegan på jobbet och med grannen i trappuppgången. Det är först då du med egna ögon får se och höra hur dina beslut uppfattas och hur de påverkar människor runt omkring dig.

Systemet klarar sig dock inte bara på fritidspolitiker. Vi behöver personer som ägnar sig fullt ut åt politiken. Personer som har tid att sätta sig in i fler frågor och ha ett helhetsperspektiv. På dessa vilar ett tungt ansvar. De får aldrig fastna i tron att de vet allt bäst själva. De måste ha en öppen dialog med medborgarna och ha en öppen dialog med de kommunanställda som de har ansvar för. Det ska aldrig vara längre bort att nå dina politiker än att du kan ringa ett samtal eller skicka ett mail.

Vår ambition nu och i framtiden är att kontinuerligt träffa medborgare och anställda och lyssna på vad det har att säga. Vänsterpartiets förtroendevalda i Eskils­tuna, heltidspolitiker såväl som fritidspolitiker, belyser detta extra under denna vecka, vår demokrativecka. Då vi gör ett stort antal verksamhetsbesök, vi håller öppna möten och träffar medborgare på gator och torg. Detta är för oss ett led i att vara ett mer närvarande parti och skapa en större närhet mellan politiker och medborgare.

Vi vill lyssna till dig!

Maria Forsberg (V)
Ordförande Eskilstuna

Kopiera länk