artikel

Förkonferens i Örebro inför kongressen

Lördagen den 19/11 var det förkonferens i Örebro med kongressombud från Sörmland, Östergötland, Västmanland, Örebro och Värmland. Partistryselens förslag till framtida stragegi och ett flertal motioner diskusterades. På plats från partistyrelsen för att svara på frågor var Lotta Jonsson Fornarve, Sörmland och Linda Snecker, Östergötland. Sörmland representerades av Maria Forsberg, Joel Hamberg, Staffan Folke och Patrik Renfors. Det största diskussionerna var kring delat ledarskap där Eskilstuna och även Sörmland tydligt har uttalat att man vill se ett delat ledarskap.

– Det var intressant träff där vi fick möjlighet att ta del av partistyrelsens motiveringar till de beslut de fattat. Ett viktigt initiativ till att skapa en större närhet mellan partistyrelsen och distrikten, säger Maria Forsberg, kongressombud.

– Jag  har tillsammns med andra lagt tre motioner som röstades igenom av Sörmland men fick avslag av partistyrelsen. Motiveringarna var otydliga anser jag. När det gäller dessa motioner är det för mig viktigast att argumentera för att den kring delat ledarskap och den kring att ekonomiskt bistånd ska delas lika mellan stat och kommun ska gå igenom. Jag vill se Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt som våra nya partiledare och kommer att verka för detta på kongressen, säger Joel Hamberg, kongressombud.

Kopiera länk