artikel

Linn Rosenborg besökte Huven

Under Vänsterpartiets demokrativecka besökte Linn Rosenborg, ledamot i Arbetsmarknads- och familjenämnden, Huven som är en del av resursenheten Stöd och service inom Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Deras lokaler finns i Vakteln på Alva Myrdals gata. Linn träffade enhetschef Mia Medström och Tarja Björklund Pettersson som är heltidsanställd på Huven.

– Huven riktar sig till barn och unga med anhöriga som har en missbruks-/beroendeproblematik. Det är en öppen verksamhet vilket innebär att du själv kan uppsöka Huven, utan att du har kontakt med socialtjänst eller liknande. Det finns fyra grupper inom Huven, uppdelade efter skolålder: år 1-3, år 4-6, år 7-9 och gymnasium. I dagsläget är det kö till verksamheten, så underlag finns för att utöka, menar Björklund Pettersson.

– Med en heltidsanställning hinner jag med att besöka till exempel skolorna för att nå ut med verksamheten. Och framför allt så får deltagarna möjlighet att träffa mig oftare, även på tu man hand, fortsätter Björklund Pettersson.

Den centrala delen i Huvens arbete är veckomöten där deltagargrupper träffas, pratar och fikar. Utöver det görs årligen olika utflykter till exempelvis Gröna Lund, Boda Borg, Tom Titts m.m. Ibland bjuds gäster in till möten och då får deltagarna ställa frågor, anonymt eller direkt. 

– På Huven är viktigt att göra det roligt för deltagarna och att skapa en trevlig stund där de får säga vad de vill, fika hur mycket det vill och får chansen att lämna ifrån sig allt ansvar till vuxna menar Linn Rosenborg.

Kopiera länk