artikel

Vänsterpartiet lyfte klimatfrågan på klimatkonferens

Under lördagen anordnade Vänsterpartiet i Eskilstuna en välbesökt klimatkonferens i stadshuset. Arrangemanget skedde tillsammans med Vänsterpartiet Strängnäs, Vänsterpartiet Sörmland och ABF. Syftet med konferensen var att föra upp klimatfrågorna högre upp på den politiska agendan.

Under förmiddagen inledde Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna med att ge en bild av vad Eskilstuna gör inom klimatpolitiken. Hon visade både på goda exempel samt talade om våra ambitioner för framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter föreläste Elisabeth Strand, talesperson på Klimataktion, som pratade om situationen i världen idag samt om klimatfrågan ur miljörörelsens perspektiv. Hon efterföljdes av Kenneth Hermele, humanekolog och ekonom vid Lunds universitet, som pratade om vilka frågor som är viktigast att komma överens om på Klimatkonferensen i Durban, Sydafrika, som börjar imorgon den 28 nov 2011.

Därefter föreläste Elisabeth Strand, talesperson på Klimataktion, som pratade om situationen i världen idag samt om klimatfrågan ur miljörörelsens perspektiv. Hon efterföljdes av Kenneth Hermele, humanekolog och ekonom vid Lunds universitet, som pratade om vilka frågor som är viktigast att komma överens om på Klimatkonferensen i Durban, Sydafrika, som börjar imorgon den 28 nov 2011.

– Både Elisabeth och Kenneth gav en väldigt bra bild om situationen i världen idag. De visade både på konsekvenser av klimatförändringarna men också på möjligheter att komma till rätta med dem. Samtidigt gav de en bra bild på hur komplex frågan är ur ett globalt och politiskt perspektiv. Tyvärr har ingen av dem några större förhoppningar att Durbankonferensen ska leda till en överenskommelse om ett avtal, säger Joel Hamberg.

Efter en presslunch höll moderator Fredrik Pettersson, politisk redaktör på Tidningen Folket, i en mycket intressant debatt som varade i 90 minuter. Panelen bestod av Jonas Sjöstedt, partiledarkandidat och riksdagsledamot för Vänsterpartiet, Lotta Finstorp, riksdagsledamot för Moderaterna, Elisabeth Strand och Erik Dahlqvist, professor i energi- och miljöteknik vid Mälardalens högskola.

En fråga man diskuterade var infrastrukturen i Sverige. Jonas Sjöstedt lyfte fram en rad olika lösningar på hur Sverige ska få en mer välfungerande tågtrafik. En sammanhållen organisation för både spår, tågtrafik och underhåll med en utbyggd järnväg ska drivas av staten. I riksdagens budget för 2012 är Vänsterpartiet det rikdagsparti som lägger mest pengar på att förbättra järnvägen.

En fråga man diskuterade var infrastrukturen i Sverige. Jonas Sjöstedt lyfte fram en rad olika lösningar på hur Sverige ska få en mer välfungerande tågtrafik. En sammanhållen organisation för både spår, tågtrafik och underhåll med en utbyggd järnväg ska drivas av staten. I riksdagens budget för 2012 är Vänsterpartiet det rikdagsparti som lägger mest pengar på att förbättra järnvägen.

Vänsterpartisten Tommy Hamberg lyfte frrån publiken frågan om inte staten borde kunna investera och kunna göra avskrivningar som kommunerna idag kan göra. Detta för att inte få hela kostnaden på ett år och öka möjligheten till större invetseringar. Förslaget stöddes av såväl Jonas Sjöstedt som Lotta Finstorp (M). Hon sade att hon skulle lyfta frågan inom Moderaterna på riksnivå, som inte är för en sådan lösning idag.

Frågor som diskuterades under debatten var bland annat kost, energifrågor, ny teknik, nationell klimatpolitik, individens och politikens ansvar samt internationell klimatpolitik och läget inför Durban.

Avslutningsvis frågade Fredrik Pettersson samtliga i panelen och de 50-tal i publiken om de vill att Sverige har kvar kärnkraften eller inte. Hela publiken sånär som på Finstorp och en lokal partikamrat till henne ansåg inte att kärnkraften ska finnas kvar. Professor Erik Dahlqvist var tydlig med att kärnkraften är dåtidens teknik, den är dyr och driftsosäker. Framtidens energi finns inom bioenergi, vindkraft, solenergi och vattenkraft.

Som bekant har USA aldrig skrivit på Kyotoavtalet och redan innan mötet har Kanada, Ryssland och Japan aviserat att de inte tänker att förlänga Kyotoavtalet. Panelen var överens om att förväntlingarna på ett nytt klimatavtal i Durban är näst intill obefintlig. Men man kunde ändå se att mötet kan leda till ett större fokus på klimatfrågan, fler som tänker till och får kunskap om den kritiska situationen och tankar om lösningar.     

Som bekant har USA aldrig skrivit på Kyotoavtalet och redan innan mötet har Kanada, Ryssland och Japan aviserat att de inte tänker att förlänga Kyotoavtalet. Panelen var överens om att förväntlingarna på ett nytt klimatavtal i Durban är näst intill obefintlig. Men man kunde ändå se att mötet kan leda till ett större fokus på klimatfrågan, fler som tänker till och får kunskap om den kritiska situationen och tankar om lösningar.     

– Dagen blev mycket lyckad och publiken fick ta del av två mycket bra föreläsningar och en givande debatt. Vänsterpartiet i Eskilstuna tar klimatpolitiken på största allvar och vill se ett grönare Vänsterparti. Politiken måste ta det största ansvaret men vi kan alla exempelvis minska vår konsumtion och tänka på hur vi transporterar oss. Vi har lösningar för både klimatet och nya jobb, säger ordförande Maria Forsberg.

Se även http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1268624-gronare-vanster-om-sjostedt-blir-ledare

/Joel Hamberg och Maria Forsberg

Kopiera länk