Debatt

Vänsterpartiet visar vägen – debattartikel publicerad i E-K den 23 jan

Vänsterpartiet har valt en ny partiledare – Jonas Sjöstedt. Vi har samtidigt pekat ut riktningen för att utveckla Sverige hållbart. V är ett grönt parti som tar miljöpolitiken på största allvar. Sverige ska bli en global föregångare som minskar utsläppen till hållbar nivå samtidigt som vi fortsatt ska vara en välfärdsnation och industrination.

Enligt oss går miljö och rättvisa hand i hand. De som släpper ut mer ska ta större ansvar. Regeringen är otydlig och feg i miljöpolitiken. För ett hållbart Sverige krävs stora statliga investeringar inom järnväg, bostadsbestånd, vindkraft och solenergi. Detta skapar samtidigt nya gröna jobb.

För oss är full sysselsättning och miljöfrågan de viktigaste och mest övergripande frågorna. I en tid när arbetslösheten naglar sig fast runt sju procent måste staten göra betydligt mer än i dag. Regeringens största reform för fler jobb under 2012 är sänkt restaurangmoms för 5,4 miljarder. Om Sverige följer Finlands resultat leder reformen till cirka 1 000 nya jobb. Varje jobb kostar då 5,4 miljoner kronor. För 5 miljoner kan man anställa tio undersköterskor inom äldreomsorgen. I vår budget använder vi i stället pengarna till utbildning, ökad personaltäthet i äldreomsorgen och utbyggnad av järnvägen. Betydligt bättre samhällsekonomiska investeringar.

Vi ska inte ha ett samhälle med lönedumpning och orimliga arbetsvillkor. Därför kräver vi att EU slår fast att gästarbetare inte har sämre villkor än inhemsk arbetskraft. Vi vill se ett humant arbetsliv med stärkt arbetsrätt för såväl svenska medborgare som för utländska gästarbetare. Vi är beredda att ta striden för arbetsrätten mot regeringen och mot EU.

Allt färre jobbar allt mer, stressar och normalarbetstiden har varit konstant sedan 1970. Många, främst kvinnor, väljer därför att arbeta deltid. Man orkar inte med sitt tunga arbete. Ofta med en lidande ekonomi som följd. Vi arbetar därför för en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för att nå en hållbar livssituation.

I en tid med ekonomisk kris där regeringen vill lämna över svenska skattepengar för att rädda grekiska banker är vi tydliga. Vi säger nej! Sverige ska inte ingå i någon europakt där vi lämnar över makten över vår ekonomiska politik till EU. Vi respekterar den folkomröstning från 2003 då svenska folket tydligt tog avstånd från euron.

V är ett socialistiskt och feministiskt parti. För oss är det självklart att kvinnor och män får samma utrymme i samhället. Detta kräver att män är beredda att ge plats åt kvinnor. Av vissa har V uppfattats som för teoretiskt vad gäller feminismen. Det vill vi komma ifrån. Vi vet att vi bedriver en praktisk jämställdhetspolitik där rätten till heltid, kampen mot mäns våld mot kvinnor, barnomsorg på obekväm arbetstid och att bygga en trygg och säker stad är avgörande jämställdhetsfrågor.

Vill du ha ett samhälle med hög arbetslöshet, stora klassklyftor, otillräckliga järnvägar och ohållbara energikällor? Ett samhälle där du som har jobb har råd att åka på semester medan grannen är utförsäkrad eller tvingas arbeta fastän hon är sjuk? Ett samhälle där dina barn och barnbarn inte får fast anställning? Låt då regeringen Reinfeldt fortsätta. Vill du som vi se ett annat samhälle, ett demokratiskt och socialistiskt samhälle där vi bryr oss om varandra. Ett samhälle där jämställdhet, solidaritet och ekologisk rättvisa är verklighet och inte bara floskler. Låt då Vänsterpartiets politik visa vägen.

Maria Forsberg
Joel Hamberg

(V) Eskilstuna

 

 

Kopiera länk