artikel

Marianne Berg besökte Eskilstuna under Äldreomsorgskampanjen

Torsdagen den 9 februari besökte Vänsterpartiets riksdagsledamot Marianne Berg Eskilstuna under partiets pågående
äldreomsorgskampanj. Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden och Marianne gjorde tre studiebesök under dagen, som innebar intressanta möten med personal, elever och brukare.

Torsdagen den 9 februari besökte Vänsterpartiets riksdagsledamot Marianne Berg Eskilstuna under partiets pågående
äldreomsorgskampanj. Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden och Marianne gjorde tre studiebesök under dagen, som innebar intressanta möten med personal, elever och brukare.

Under förmiddagen gästade duon Rinmangymnasiets Vård- och omsorgsprogram. Två klasser och programmets lärarlag besöktes. Bra diskussioner fördes med elever och personal kring vikten av vård- och omsorgsutbildningen i Eskilstuna och Sverige samt kring allmänpolitiska frågor som intresserade eleverna.

Ett stenkast från Rinmangymnasiet, i Nyfors, besöktes därefter matlaget och en god lunch intogs till med trevliga bordskamrater.
Därefter fick Berg och Hamberg se hemtjänstens lokaler och prata med enhetschefen och personal.

Ett stenkast från Rinmangymnasiet, i Nyfors, besöktes därefter matlaget och en god lunch intogs till med trevliga bordskamrater.
Därefter fick Berg och Hamberg se hemtjänstens lokaler och prata med enhetschefen och personal.

Eftermiddagen fortsatte sedan med ett intressant besök på Eskilstunas nybyggda vård- och omsorgsboende Måsta äng. På plats träffade man
enhetscheferna, brukare och anhöriga som var mycket nöjda med boendet och personalen. De talade om vård- och omsorg i allmänhet och enhetscheferna visade upp lokaler, teknisk utrustning och miljölösningar.

Eftermiddagen fortsatte sedan med ett intressant besök på Eskilstunas nybyggda vård- och omsorgsboende Måsta äng. På plats träffade man
enhetscheferna, brukare och anhöriga som var mycket nöjda med boendet och personalen. De talade om vård- och omsorg i allmänhet och enhetscheferna visade upp lokaler, teknisk utrustning och miljölösningar.

–  Dagen var mycket bra och lärorikoch vi togs emot väl av alla verksamheter, säger Marianne Berg, ledamot i Civilutskottet och Konstitutionsutskottet, om dagen i Eskilstuna.

–  Dagen var mycket bra och lärorikoch vi togs emot väl av alla verksamheter, säger Marianne Berg, ledamot i Civilutskottet och Konstitutionsutskottet, om dagen i Eskilstuna.

Kopiera länk