artikel

Vänsterpartiet Eskilstuna mot 10 %

Söndagen den 4 mars höll Vänsterpartiet Eskilstuna årsmöte i partilokalen på Gillbergavägen. Partistyrelsens Lotta Jonsson Fornarve ledde mötet och informerade också om partiet centralt. En stor medlemstillströmning med över 1000 nya medlemmar har skett till Vänsterpartiet sedan kongressen i januari.

Söndagen den 4 mars höll Vänsterpartiet Eskilstuna årsmöte i partilokalen på Gillbergavägen. Partistyrelsens Lotta Jonsson Fornarve ledde mötet och informerade också om partiet centralt. En stor medlemstillströmning med över 1000 nya medlemmar har skett till Vänsterpartiet sedan kongressen i januari.

Till ordförande omvaldes Maria Forsberg, till vardags lärare på Årbyskolan. Det blir hennes andra år på ordförandeposten. Styrelsen består av fem kvinnor och fem män, Maria Forsberg, Maud Ekman, Terhi Niemi, Anette König Tillenius, Solveig Pohjola, Joel Hamberg, Mats Tillenius, Patrik Larsson, Mokhtar Chergui och Anders Larsson.

Till ordförande omvaldes Maria Forsberg, till vardags lärare på Årbyskolan. Det blir hennes andra år på ordförandeposten. Styrelsen består av fem kvinnor och fem män, Maria Forsberg, Maud Ekman, Terhi Niemi, Anette König Tillenius, Solveig Pohjola, Joel Hamberg, Mats Tillenius, Patrik Larsson, Mokhtar Chergui och Anders Larsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under årsmötet antogs ”Vision och Handlingsplan för Vänsterpartiet Eskilstuna 2012-2015”.

–         Vi har sedan förra årsmötet gjort det mest omfattande utvecklingsarbetet i Vänsterpartiet Eskilstunas historia. Alla medlemmar, på olika nivåer och inom olika grupperingar, har haft möjlighet att påverka partiets framtid. Utifrån den analys och de förslag som kommit fram har vi nu fått en mycket bra vision och en konkret plan att arbeta utifrån för att stärka partiet, säger Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna.

–         Vänsterpartiet ska bli ett mer aktivt och synligt parti i Eskilstuna som gör skillnad i människors vardag. Många sympatiserar med Vänsterpartiets politik och med en ny partiledning och en stark offensiv i Eskilstuna är vårt mål i valet 2014 minst 10 % lokalt, säger Vänsterpartiets ordförande Maria Forsberg.

–         Handlingsplanen innehåller tydliga mål och metoder kring områdena politik, kommunikation, medlemmar och utbildning. Detta kommer att stärka vår partiförening både organisatoriskt och hur vi når ut med vår politik, säger Joel Hamberg

–         Vi har valt att fokusera på fyra huvudfrågor, klimat/miljö, jämställdhet, mångfald och välfärd utan vinstintressen, säger Hamberg.  

–         Vi har valt att fokusera på fyra huvudfrågor, klimat/miljö, jämställdhet, mångfald och välfärd utan vinstintressen, säger Hamberg.  

Kopiera länk