Debatt

V vill avveckla flygplatsen

Vänsterpartiets svar till ML:s insändare i Eskilstuna-Kuriren den 2/3 – ”Vad tycker MP och V om Eskilstuna flygplats?”

Vänsterpartiet har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att Eskilstuna flygplats ska avvecklas och samtidigt utvecklas till något annat. Detta har vi också gått till val på. I vårt remissvar på Översiktsplanen som skickades till kommunen förra året finns också en avveckling av flygplatsen med.

Som en del av majoriteten har vi samtidigt beställt två utredningar kring flygplatsen och inväntar naturligtvis redovisningen av den andra av dessa två innan beslut fattas.

Av de utredningar som hittills redovisats för oss har vi dock inte sett några fakta som berättigar ett fortsatt kommunalt stöd på över sex miljoner kronor per år till flygplatsen.

Som du nämner betalar svenska kommuner årligen 400–500 miljoner för att täcka underskott inom flyget. Förmodligen är ingen privat ägare intresserad av att ta över en verksamhet som alltid gått med underskott och fortsatt kommer göra det.

Flygplatsen är i kommunal ägo därför att ingen annan vill ha den. Som ML skriver är det hundratals miljoner av Eskilstunas skattepengar som genom åren subventionerat privat flyg i stället för att gå till kommunens kärnuppdrag, skola, vård och omsorg. Detta anser vi är en felprioritering.

Det finns dessutom många närliggande flygplatser i regionen. Vänsterpartiet vill använda skattemedlen på ett bättre och mer hållbart sätt än till en flygplats.

Maria Forsberg (V) Ordförande Eskilstuna

Kopiera länk