Debatt

Debattartikel publicerad i Tidningen Folket 9/3 2012:Kvinnojourerna behöver stabilt stöd

På internationella kvinnodagen fick jämställdhetsfrågorna extra uppmärksamhet. Men varje dag, året om pågår arbetet för jämställdhet. Inte minst på landets alla kvinnojourer.

På internationella kvinnodagen fick jämställdhetsfrågorna extra uppmärksamhet. Men varje dag, året om pågår arbetet för jämställdhet. Inte minst på landets alla kvinnojourer.

Kvinnojourerna gör ett ovärderligt arbete i ett Sverige där mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett stort samhällsproblem. Även barnen som bevittnat våld får stöd där.

Men kommunerna tar inte alltid sitt ansvar för att jourerna ska klara sig ekonomiskt.

Men kommunerna tar inte alltid sitt ansvar för att jourerna ska klara sig ekonomiskt.

Och av det statliga stödet till kvinnofridsarbetet ska merparten gå till tillfälliga projekt och utveckling. Eftersom jourerna är beroende av tillfälliga pengar blir det svårare att planera långsiktigt och ha anställda.

Vänsterpartiet satsar nu 200 miljoner kronor om året på ett ordentligt statligt grundstöd. Det ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns. Där det saknas en kvinnojour gör pengarna det möjligt att bygga upp en ny jour.

Både ideella och kommunala kvinnojourer ska få del av stödet om de uppfyller kraven på bra kompetens, skyddat boende med hög säkerhet, med mera. Eskilstuna kommun stödjer den ideella föreningen Kvinnojouren MOA med pengar och lokalhyra.

Med Vänsterpartiets förslag skulle stödet till kvinnojourerna säkerställas och stärkas.

En så viktig fråga som att motverka mäns våld mot kvinnor och stödja våldsutsatta kvinnor får inte vara beroende av vilken politisk majoritet som styr.

Så skapar vi säkerhet och stöd för våldsutsatta kvinnor.

Maria Chergui (V)

Joel Hamberg (V)

Kopiera länk