artikel

Bostadsseminarium i Eskilstuna lockade många aktörer

Under torsdagen hölls ett välbesökt och bra anordnat bostadsseminarium på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Representanter från kommunen, Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och flera byggföretag närvarade. Föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer fyllde de sex timmarna med ett bra innehåll. Dagen var ett led i det kommande arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram i Eskilstuna, men också för att möjliggöra möten mellan avgörande aktörer i syfte att skapa tusentals nya bostäder i Eskilstuna. Vänsterpartiet representerades av Maria Chergui och Joel Hamberg.

Under torsdagen hölls ett välbesökt och bra anordnat bostadsseminarium på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Representanter från kommunen, Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och flera byggföretag närvarade. Föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer fyllde de sex timmarna med ett bra innehåll. Dagen var ett led i det kommande arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram i Eskilstuna, men också för att möjliggöra möten mellan avgörande aktörer i syfte att skapa tusentals nya bostäder i Eskilstuna. Vänsterpartiet representerades av Maria Chergui och Joel Hamberg.

– De flesta av landets kommuner minskar i invånartal och det sker en urbanisering i landet. I Eskilstuna är befolkningstillväxten dock positiv och förra året ökade kommunen med 1285 personer vilket är mycket positivt. Men nu börjar de vakanta lägenheterna ta slut och vi blir allt mer trångbodda. Detta är utmaningar vi måste ta på största allvar och för att möta framtidens behov behöver vi bygga tusentals nya lägenheter i kommunen, säger Maria Chergui, kommunalråd.

Under förmiddagen presenterade Länsstyrelsen en rapport med statistik kring boende, byggande och flyttande inom Sörmland och Eskilstuna kommun. De poängterade att kommunen kommer att behöva 40 000 nya lägenheter fram till år 2050 om befolkningsökningen fortsätter med samma hastighet som idag. Faktum är att Eskilstuna är en av de kommuner som växer mest i landet och att Sörmland som enda län i landet har ett positivt befolkningsflyttnetto i relation till Stockholm. Detta skapar också stora utmaningar.

– Politiken måste ta ansvar för dagens och kommande generationer och bostaden är bland det mest centrala i människors liv. Därför vill jag se ett ökat byggande av framför allt hyresrätter som är avgörande för att skapa bostäder åt alla grupper i samhället. Efterfrågan på hyresrätter kommer att öka allt mer både från våra yngre medborgare, från studenter och från den ökande andelen äldre medborgare. Samtidigt är hyresrätten den enda boendeform som idag missgynnas kraftigt. Detta är fel och måste rättas till. Samtidigt ser jag att det i en attraktiv kommun behövs alla olika typer av bostäder och upplåtelseformer, gärna integrerade med varandra säger Joel Hamberg.

Under dagen gjordes en SWOT-analys över Eskilstuna och många möjligheter lyftes fram bland deltagarna.

– En avgörande faktor om vi ska lyckas bygga en hållbar kommun med de många tusentals bostäder som vi behöver är en fortsatt och ökad dialog mellan kommunen, byggföretag, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Länsstyrelsen. Tillsammans kan vi bygga framtidens Eskilstuna och Torshälla. Därför känns mötet som en positiv start på en utökad dialog och förståelse av varandras behov och utmaningar. Jag vill också se en kommunal bostadsförmedling i Eskilstuna där det är viktigt att samtliga fastighetsägare finns med så att tänkbara intressenter kan få tillgång och överblick över alla lägenheter på ett enkelt sätt, säger Hamberg.

 

Kopiera länk