Debatt

Debattartikel Eskilstuna-Kuriren 2012-03-14: Dela föräldraförsäkringen lika

TCO:s senaste undersökning om föräldraledighet visar på dystra siffror för Sörmland när det gäller pappaindex – som förenklat handlar om hur stor andel av föräldraledigheten som tas ut av män.

I undersökningen för 2011 backar länet från 9 till 18 plats. Endast 22,4 procent av föräldradagarna togs ut av papporna. Eskilstuna kommun är näst sämst i länet vilket för oss inte är acceptabelt.

Undersökningen visar att pappaindex överlag ökar blygsamt i Sverige. Men bakom siffrorna döljer sig något annat. Tiden som tas ut av papporna har ökat men inte antalet män som tar ut tid. Det är självklart bra att tiden ökat men det måste blir fler pappor som tar föräldraledigt om vi ska uppnå jämställdhet.

För att komma tillrätta med det ojämlika uttaget driver Vänsterpartiet en konkret och tydlig politik. Vi vill se en delad föräldraförsäkring vilket innebär att föräldradagarna delas lika mellan de båda föräldrarna. Ska Sverige nå jämställdhet på riktigt menar vi att en delad föräldraförsäkring är en förutsättning för att lyckas. Både barn och föräldrar gynnas av den nära relation som uppstår när tid finns för att träffas. Båda föräldrarna får också en full inblick i allt arbete det innebär att vara hemma med ett litet barn. Detta lägger grunden för en mer jämställd fördelning av arbetet i hemmen senare i livet.

Vill man nå målet med jämställda löner är en delad föräldraförsäkring en viktig förutsättning. Då är det inte längre kvinnor som till största delen stannar hemma med barnen och riskerar att avstanna i sin löneutveckling. Det är heller inte tillåtet enligt lag att välja bort unga kvinnor från ett jobb utifrån att de nog snart skaffar barn men vi vet att det ändå sker i dag.

En delad föräldraförsäkring menar vi likställer kvinnor och män i större utsträckning vid anställningar. Risken minskar också att kön blir en faktor vid en eventuell befordran. En delad föräldraförsäkring gör det också självklart för båda könen att utan problem kunna säga till sin arbetsgivare att man tänker vara pappa- eller mammaledig.

Jämställdhet är en av Vänsterpartiets hjärtefrågor och en avgörande fråga att lyckas med om Sverige på allvar ska bli ett land där alla människor kan leva i trygghet, där alla får lika lön för lika arbete och där kvinnors fritid blir likställd med männens. En delad föräldraförsäkring är ett avgörande steg på vägen.

Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)

Kopiera länk