artikel

Vänsterpartiet i Eskilstuna lyssnade till Lärarförbundet

På onsdagseftermiddagen hölls en demonstration anordnad av Lärarförbundet framför stadshuset i Eskilstuna. Budskapet från förbundet och hundratalet lärare och pedagoger var tydligt och klart. Höjda löner, minskad arbetsbörda samt en efterlysning av modiga politiker. Vänsterpartiet var på plats, tog del av och stödde lärarnas krav.

– Det är viktigt att lyssna på lärarnas berättelser och vardag. Jag vet att de arbetar väldigt hårt och har ett stort ansvar. Lärare utbildar Sveriges övriga yrkesgrupper och varje lärare har ansvar för många individers lärande och utveckling, säger Joel Hamberg, Vänsterpartiet.

Efter manifestationen hade sedan Lärarförbundet sitt årsmöte.

Efter manifestationen hade sedan Lärarförbundet sitt årsmöte.

– Majoriteten i Eskilstuna satsar under mandatperioden 60 miljoner till grundskolan. Pengarna ska vara levererade innan mandatperiodens slut. Detta räcker dock inte till höjda löner utan här krävs att staten tar sitt ansvar. Kommunerna måste få höjda statsbidrag men regeringen är passiv och fortsätter snarare på område efter område att flytta kostnader från staten till kommunern. Detta samtidigt som de ökar kraven på skolan och lärarna. Lärare tjänar i snitt 10 000 kr mindre än andra yrkesgrupper med liknande utbildningslängd. Detta är fel. Undersökningar visar dessutom att lärare är den yrkesgrupp som upplever sin arbetssituation som mest stressande, säger Joel Hamberg, Vänsterpartiet.

– Det krävs att regeringen hjälper till med medel för att nå högre lärarlöner och en minskad arbetsbörda för lärarna. Idag ser vi bara ökade krav men inga tillskjutna medel. Pengarna för den sänkta krogmomsen och skatteavdragen borde istället användas till välfärden där högre lön för underbetalda, ofta kvinnodominerade yrkesgrupper, skulle vara en del, säger Joel Hamberg, Vänsterpartiet.

Kopiera länk