artikel

Maria Forsberg om äldreomsorgen, föräldrastöd och att Sd inte tar ansvar

Maria Forsbergs inlägg i debatten under Kommunfullmäktige, den 19 juni 2012

– Vi vet alla att andelen äldre ökar de kommande åren och att vi står inför stora utmaningar när det gäller våra äldre och våra yngre med behov av stöd. Allt från att skapa fler boendeplatser till att säkra upp att vi har personal till att ta hand om de växande grupperna. Vi måste planera för helheten – för äldreboenden, LSS-boenden, sysselsättning och andra verksamheter, säger Maria Forsberg. 

– Centralt för att kunna ta oss an utmaningen med en åldrande befolkning är att stäkra upp det förebyggande arbetet för äldre. Fler äldre som lever ett friskt och hälsosamt liv och som klarar sig själva längre är en framgång såväl för individen som för samhället.

– Kulturen är en viktig faktor för välmående såväl för yngre som för äldre och årsplan slår fast att den måste blir en större del av äldres vardag, vilket kräver en större samverkan mellan olika nämnder och exempelvis frivilliga krafter.

– Under 2013 påbörjas arbetet med socioekonomiska analyser. Det innebär i praktiken att man räknar ut vad en satsning som i första läget är en kostnad faktisk kan ge för vinster längre fram. Det här är viktigt för oss politiker som fattar beslut, för vår personal och men också för eskilstunaborna, för vi tydligt ska kunna se att exempelvis ett förebyggande arbetet lönar sig i längden ekonomiskt liksom mänskligt.

Föräldrastöd

– Bris lyfte nyligen fram undersökningar som tydligt visade att det saknas olika former av föräldrastöd i kommunerna. Vi kan konstatera att här i Eskilstuna har vi har ett föräldrastöd, främst inom socialtjänsten, men det är inte alltid den form som föräldrar eftersöker eller vänder sig till.

– Jag är lärare och möter de här föräldrarna. De som frågar mig och mina kolleger om råd kring hur de ska hantera sina barn hemma och på fritiden. Och jag svarar så gott jag kan utifrån mina kunskaper och försöker lotsa dem vidare till socialtjänsten då större behov finns. Detta möts nästa alltid av ett stort motstånd och en rädsla. Man avstår då hellre från att kontakta dem.

– Stöd och råd måste komma in tidigt för att det ska bli lyckosamt, inte när det redan gått för långt. Det måste finnas enkla vägar utan allt för höga trösklar. Vi Vänsterpartiet välkomnar därför den utredning kring hur vi på bästa sätt utvecklar föräldrastödet, där vi samverkar mellan AMF och BoU i frågan.

Fler jobb

– Målsättningen för 2013 är att fler ska nå egen försörjning. Att få ett jobb är såväl en vinst för individen som för samhället. Det ger en frihetskänsla och helt andra möjligheter för dig om har ett arbete där du kan leva på din lön.

– Vi har en hög arbetslöshet i Eskilstuna. Det är inget vi kan blunda för. Vi är en industristad med en befolkning som i snitt har för låg utbildning. Vi gör en rad satsningar för att vända detta när det gäller – skola och högskola, liksom satsningar på feriejobb och skoljobb. Men det räcker inte – vi vet att det krävs mer.

– Vi måste nogsamt titta på våra verksamheter – vad gör vi för att stimulera och stötta till arbetet och egen försörjning? Vi måste också nogsamt titta på samverkan med andra – hur fungerar det idag, hur kan den utvecklas?

– Arbetsmarknadspolitik är egentligen inte en kommunal angelägenhet. Kommunen drabbas dock hårt vid hög arbetslöshet på en rad olika sätt. Det handlar exempelvis om minskade skatteintäkter, ökade försörjningsstödskostnader samt individer och familjer som mår dåligt och dår är kommunen i slutändan ansvarig. Vilket resulterar i att arbetsmarknadspolitik blir en kommunal angelägenhet.

– Huvuduppdraget ligger dock hos andra myndigheter – främst hos Arbetsförmedlingen och här måste samverkan mellan kommun och arbetsförmedling utvecklas. Att stötta och hjälpa individen måste gå först, inte vem som ska stå för notan. Som ordförande i den pågående arbetsmarknadspolitiska beredningens ser jag detta om ett av våra huvuduppdrag under året. Vårt arbete har påbörjats för att redan till nästa år komma med förslag på hur vi kan utveckla arbetsmarknadspolitiken och nå resultatet att fler kommer i arbete.

– Jag känner innan jag avslutar mitt anförande, att måste upplysa allmänheten och fullmäktige om några tydliga fakta kring Sverigedemokraternas årsplan.

– Sverigedemokraterna slår fast att ni redan i valmanifestet för den här mandatperioden fokuserar på – En värdig ålderdom och prioritering av kärnverksamheter. Vidare fortsätter ni skriva att – ”Sedan mandatperioders början har vi genomgående haft som målsättning att försöka påverka de politiska besluten inom framförallt dessa områden. Det har vi visat genom våra ställningstaganden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige…”

– I vuxennämnden, där det faktiska, centrala och mesta avgörande arbetet kärnverksamheten för äldres framtid pågår, har ni under dessa två åren visat att ni prioriterar de äldre genom att delta 7 av 16 gånger. De tillfällen ni är på plats så deltar ni inte i några diskussioner och har vid ytterst få tillfällen yttrat er. Endast vid två tillfällen, vad jag kan minnas, för att meddela att ni inte deltar i beslutet. Helt tyst har ni varit kring hur man kan utveckla vård, omsorg och sysselsättning för unga och äldre i behov av stöd.  Ni har inte lagt förslag, inga reservationer och inga särskilda yttranden. Vad jag kan minnas har ni endast yrkat bifall vi några få tillfällen då nämndsekreteraren frågat om hela nämnden yrkar bifall till förslaget – exempelvis när vi skulle anta vår offensiva plan kring jämställdhetsarbetet under 2012. Vilket i och för sig var intressant då ni i den här församlingen är av en helt annan åsikt när det gäller frågor kring jämställdhet, säger Forsberg.

– Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna gör det omvända. Vi förbereder oss, vi deltar på möten, vi har diskussioner och bidrar alla konstruktivt i utvecklingen av nämndens många och olika ansvarområden. Detta för att förbättra livskvaliteten för våra brukare och anhöriga inom Eskilstuna kommun. Så tar man ansvar – vi tar ansvar, avslutar Forsberg.

/ Joel Hamberg

Kopiera länk