artikel

Vänsterpartiets kommunalrådet Maria Chergui svarar på Eskilstuna-Kurirens läsares frågor

 

1/Har sett dina anföranden och debatter med SD på Youtube och är inte jätteimponerad. Hur ska du kunna bli bättre på att få fram det feministiska/hen/socialistiska budskapet? Eller är budskapet inte så viktigt egentligen? Mercuri

Hej Mercuri! Jag har deltagit i betydligt fler debatter med Sd än den jag tror att du syftar på, där jag på olika sätt lyft fram frågor som rör jämställdhet, rättvisa och solidaritet. Men det viktigaste är inte det som sägs utan det som görs och jag som ansvarig för jämställdhet och folkhälsa inom majoriteten driver dessa frågor varje dag.

I många anföranden och debatter har jag lyft jämställdhetspolitiken och politik för social jämlikhet och hur vi ska verka för social hållbarhet i Eskilstuna kommun. Senast i fullmäktigedebatten den 19 juni förklarade jag varför en utbyggnad av förskolan, minskade barngrupper och rätten till heltid är praktisk jämställdhetspolitik och viktigare än att införa ett vårdnadsbidrag med 3000 kr/månad ersättning som Sd vill. Det är inte realistiskt och det motverkar jämställdheten. Historiskt har frågan om förskolan handlat om en kvinnokamp. Under 70-talet löd parollen ropen skalla – daghem åt alla! Det var många som kämpade för att det skulle byggas ut en barnomsorg så att också kvinnorna skulle kunna ta ett arbete vilket såklart också var en satsning för hela familjen. Det handlar om stora reformer och framförallt kvinnors möjlighet till att ta ett jobb. Det handlar också väldigt mycket om att kvinnor ska kunna försörja sig den dagen de går i pension. Vår politik leder till ett jämställt samhälle – Sd:s politik motverkar jämställdhet.

Jag lyfte också fram vikten av en bra föräldraförsäkring i Sverige och jag vill höja taket för ersättningsnivåerna och förbättra villkoren ännu mer, det är dags för det! Jag vill också säga att pedagogerna på Eskilstunas förskolor gör ett fantastiskt jobb och jag tycker att förskolan håller hög kvalitet i kommunen idag. Om du vill kan du lyssna på den debatten och då kan du gå in på eskilstuna.se, kommun och politik och sen klickar du på maj månad och motion om vårdnadsbidrag.

Dessutom får vi aldrig fastna i en teoretisk feminism och socialism utan det viktigaste är att omsätta det i praktiken och genomföra förändringar som påverkar människors vardag till det bättre. Här är exempelvis rätten till heltid, en utbyggnad av förskolan, minskade barngrupper och att skapa fler arbetstillfällen avgörande frågor som jag driver varje dag.

 

2/Hej Maria. Jag förstår att man i ett samarbete med andra partier måste kompromissa. Jag är själv vänsterpartist och tycker det är bedrövligt att vi i vår kommun har avskaffat de fria bussresorna för pensionärer, att Eskilshems äldreboende nu drivs av ett stort privatföretag i vinstsyfte, för att ta ett par exempel. Vilka är de viktigaste ”hjärtefrågor” där partiet fått ge vika för att inte spräcka det röd-gröna samarbetet? Ge också exempel på där V fått genomslag för sin politik. Rolf Waltersson

Svar: Hej Rolf! Det är precis som du säger. I ett samarbete med andra partier så måste vi kunna kompromissa om olika politiska frågor. Vi måste kunna ge och ta och det ställer krav på oss när vi är tre partier. Vänsterpartiet trivs bra med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men vi är fortfarande tre olika partier som har vår egen identitet, karaktär och personlighet. Jag tycker att vi i majoriteten har klarat av den balansgången hittills. De exempel som du ger, t.ex. de fria bussresorna har vi i Vänsterpartiet värnat och vi har den som prioriterad fråga i vårt eget kommunpolitiska program. Vi har också varit tydliga med att vi inte tyckte att de skulle tas bort. Samtidigt så gick vi med på kompromissen om hela kollektivtrafikens nya planering och fick ge vika på den frågan. Likaså gäller Eskilshems äldreboende där vi har vi reserverat oss mot beslutet om att låta Attendo Care driva boendet sen första början och senast i Vuxennämnden deltog vi inte i beslutet om att upphandla det igen. För Vänsterpartiet är det oerhört viktigt att skolan och vården inte drivs med vinstintresse. Vi är emot att friskolor gör vinst på eleverna och vi är emot att vårdgivare gör vinst på patienterna. Kommunalt har vi också ifrågasatt kommunal friskola sedan tidigare men nu har vi i kompromiss gått med på att det införs i kommunen efter utredningen om kommunal friskola. Det handlar då inte om en privat ägare som gör vinst utan om en kommunalt driven skola där rektorer och personal får mer inflytande.

Vi vet att vi är med och påverkar! Vi har varit drivande i att vi sagt nej till LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Vi har länge drivit frågan om rätten till heltid, där förhandlingar idag pågår med facket om ett avtal. Vänsterpartiet har framförallt lagt ner mycket arbete i de sociala frågorna, vi har fått genomslag för jämställdhetsfrågan där vi nu i kommunen tar rejäla kliv framåt för ett ännu mer jämställt Eskilstuna, målet är att vi ska bli Sveriges mest jämställda kommun. Vi har i budgeterna nu senast gått in med förslag och fått igenom t.ex. utökade antal feriepraktikplatser, återställande av kollovistelsetiden och platserna inom kolloverksamheten, stöd till sex-och samlevnadsundervisning, resurser till sommarlovsöppet på mötesplatser och fritidsgårdar för barn och ungdomar, införande av en mångfalds- och värdegrundsresurs inom skolan, utveckling av stadsdelsutvecklingsarbetet och mötesplatserna, införande av socioekonomiska analyser för att se vikten av förebyggande arbete, kultursatsningar i vården. Vi har också verkat för att utreda avgiftsfri skola i Eskilstuna kommun och vi arbetar hela tiden med förskolans utveckling i Eskilstuna. Nyligen har vi tagit beslut om att bygga ut antalet förskoleplatser än mer och vi vill minska barngrupperna i förskolan. Inom majoriteten arbetar vi också kontinuerligt med frågor som rör skolan, äldreomsorgen, jobben, grön omställning, nyanländas mottagande och livsvillkor i Eskilstuna, HBTQfrågan och med frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Vi tar ansvar för helheten!

3/Sophanteringen är katastrof i kommunen och folk vet inte att det kostar extra för att luckan på soptunnan inte får vara överfull och öppen, då kostar det 100 kr extra för varje tunna varje gång den töms. Ni vill kanske att man vet om det, för att det är lätt förtjänta pengar för kommunen. Är det inte dyrt som det är med sophanteringen.

Svar: Hej! Eskilstunas sophantering med färgade påsar och optisk sortering är världsunik och många vill ta efter vårt exempel. Vi blev också just utsedda till Sveriges miljöbästa kommun, där sopsorteringen var ett av skälen till utnämningen. Det ingår mer än man kan tro i avfallsavgiften. Den fasta avgiften täcker kostnaderna för t.ex. administration, information, återvinningscentralen på Lilla Nyby, insamling och behandling av farligt avfall från hushållen samt hämtning av grovavfall. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Om soptunnan är överfull ställer det till problem i hanteringen. Ofta trillar soppåsarna ut och sopbilsförarna måste städa upp efter. Soptunnan kan bli för tung för att dra ut till sopbilen vilket gör att vi bryter mot de arbetsmiljökrav som arbetsmiljöverket ställer. Av bl.a. dessa orsaker tar vi ut en extra avgift för att tömma överfulla kärl. Jag anser att personalens arbetsmiljö är oerhört viktig att ta hänsyn till. Oftast har vi innan vi tar ut en avgift haft kontakt med fastighetsägaren och påpekat problemet med att soptunnan ofta är överfull. Avfallstaxan finns på Eskilstuna Energi och Miljös hemsida men borde av tydlighetsskäl även finnas på kommunens hemsida. Jag ska upplysa om att avfallstaxan bör ligga synlig på kommunens hemsida för att underlätta för alla medborgare som söker information.

4/Hej Maria. Jag har alltid undrat var du har fått ditt efternamn ifrån. Har du rötter i Tunisien eller är du gift med en Tunisier? Lotfi

Svar: Hej Lotfi. Mitt efternamn är inte Tunisiskt men det var nära! Det är Marockanskt, min pappa kommer från Tanger i Marocko.

5/Är det OK om brandmännen står när de kissar? Ove B Bengtsson

Svar: Hej Ove. Jag tycker frågan så som du har formulerat den inte har relevans för mitt uppdrag som ordförande i Miljö-och räddningstjänstnämnden och jag väljer att inte kommentera den.

6/Har jag missat brandstationens dag de senaste åren eller har den tagits bort? Varför i så fall? Undrar mammanSvar: Hej! Det är öppet hus på brandstationen/räddningstjänsten den 15 september 2012 kl:10:00-13:00. Då kommer räddningstjänsten, ambulansen, polisen och SOS att visa upp sig och alla medborgare är välkomna på öppet hus. Många barn uppskattar öppet hus på brandstationen och jag kan varmt rekommendera ett besök där på Öppet hus. Jag var själv där förra året.

7/Dispens beträffande hushållsavfall i obebott fritidshus. Energi och Miljö har medgivit dispens tidigare utan avgift. I år tar Miljö & Räddningstjänsten en avgift på 887 kronor för samma dispens. Beslutet har inte föranlett någon besiktning på plats utan är helt och hållet en pappersadministration efter ansökan. Är avgiften felaktig eller hur förklarar Miljö- & Räddningstjänsten denna avgift? Ifrågasatt avgift.

Svar: Hej! Eskilstuna Energi och Miljö respektive Miljö- och räddningstjänstnämnden (Miljökontoret) har olika ansvarsområden och handlägger olika ärenden. Från och med den 19 juni 2012 finns en ny renhållningsföreskrift i Eskilstuna. Den innebär att vissa ärenden som tidigare handlagts av miljökontoret nu handläggs av Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö AB handlägger ärenden som gäller: · Begäran om ändrat tömningsintervall för hushållsavfall (sånt avfall som finns i soptunna) · Uppehåll i tömning av hushållsavfall (sånt avfall som finns i soptunna) · Uppehåll av abonnemang Miljökontoret 016-710 55 54 handlägger ärenden som gäller: · Anmälan om kompostering av matavfall · Ansökan om eget omhändertagande av slam och toalettavfall · Ansökan om eget omhändertagande av övriga avfallsfraktion · Förändring av tömning av slam från avloppsanordning med slamavskiljning · Förändringar av hämtning av fosforbindande material från enskild avloppsanordning · Olägenheter för människors hälsa eller miljön EEM tar ut avgift utifrån det extraarbete som utförs i samband med t.ex. uppehåll i avfallshämtning. Utöver ett administrativt arbete hämtas även soptunnan in vilket gör att de måste skicka ut personal. EEM håller på att se över serviceavgifterna i och med att rutinerna kommer att förändras.

8/Kan du tänka dig att dela kopiator med en sverigedemokrat? Elon

Svar: Hej Elon! Vi politiker från olika partier i stadshuset delar redan kopiator idag.

9/Kör vi fortfarande våra sopor till förbränning i Linköping? Är det förenligt med kommunens miljömål? Hur länge ska detta pågå?

Svar: Hej! Ja vi kör de sopor som hushållen inte har sorterat till förbränning i Linköping. Vi arbetar på att så mycket avfall som möjligt skall källsorteras så att det kan gå till återvinning eller ännu bättre återanvändning. Färgsorteringen är ett steg för att göra det enklare att sortera för hushållen och därmed kunna få mer materialåtervinning. Tyvärr är det så att om avfallet blandas är det mycket svårt att sortera i efterhand och därmed kan de olika materialen inte återvinnas utan måste skickas till förbränning. Eskilstunaborna är bra på att sortera men kan bli bättre, det finns fortfarande mycket förpackningar och matavfall i soppåsarna tyvärr. Tillsammans kan vi minska soporna som förbränns i Linköping och då måste alla hjälpas åt. Avfallet kan inte brännas här i Eskilstuna eftersom kraftvärmeverket inte har tillstånd att bränna avfall. Vi kan däremot skicka rent träavfall dit. Vad det gäller återanvändning så finns det även här mycket att göra vi har tagit beslut om att införa en kretsloppspark i kommunen som är på gång.

10/Som miljöansvarigt kommunalråd – när kommer alla offentliga matinköp i kommunen vara ekologiska? Kravtanten

Svar: Hej! Enligt våra mål ska vi nå 40 % ekologiska inköp 2015 och 50 % 2020. Detta arbete går bra och kommunens personal gör ett fantastiskt arbete med kostverksamheten. Torshälla stad ligger i framkant med runt 40 % men även barn- och utbildningsförvaltningen och Vuxenförvaltningen är också mycket duktiga och ligger mellan 30-35 %. Vi har gjort en fantastisk höjning de senaste åren. Den stora frågan är också hur vi kan förbättra våra upphandlingar och det jobbas det just nu flitigt med. Min förhoppning är därför att vi ska nå 50 % redan innan 2020 och gör vi det kan vi revidera klimatplanen och höja målet. 2025 är mitt mål att vi är uppe i 80-95%.

11/Hej Maria! Jag undrar vilka företag i Eskilstuna kommun som släpper ut mest koldioxid och vad kommunen gör för att de utsläppen ska minska? Klimatsmart

Svar: Hej! När det gäller utsläpp så ligger verkstadsindustrin högst, bland annat Outokumpu som har en energikrävande produktion av stålrör. Men totalt sätt är den allra största utsläppskällan av koldioxid de samlade transporterna i kommunen med 140-150 000 ton/år. Kommunen gör mycket för att stötta näringslivet. Bland annat har vi i samarbete med Energimyndigheten och näringslivets organisationer inom projektet Uthållig kommun hjälpt företag att energieffektivisera verksamheten med i snitt 33 %. Sedan jobbar vi aktivt med att ställa om trafiken och underlätta för människor att ändra resvanor, att välja att gå, cykla eller åka buss till jobbet och lämna bilen hemma. Miljökontoret, den tillsynsmyndighet som jag har ansvar för kan styra nivåer när det gäller tillståndsvillkoren men kan också i kontakten med företag, föreslå konstruktiva lösningar som företagen kan spara energi på. Utbyggnaden av kombiterminalen är ett annat exempel, att föra över transporter från lastbil till tåg. Inom kommunorganisationen pågår för närvarande EU projektet Trailblazer med syfte att senast 2013 samordna alla kommunens livsmedelstransporter. I framtiden vill jag också samarbeta med näringslivet vad gäller bättre samordning av alla varuleveranser inom kommunterritoriet.

12/Varför måste vi i Sverige vara världsbäst på miljöarbete. Det är ju både dyrt och meningslöst. Det är ju långtifrån säkert att det är våra utsläpp som ligger bakom den globala uppvärmningen. Och tror du på allvar att det vi gör i Sverige och Eskilstuna har någon som helst påverkan på sikt. Låt folk köra bil så mycket de vill, det skapar jobb och gör folk glada. Sansad man

Svar: Hej! Jag vill först lyfta fram att Eskilstuna precis fått pris som Sveriges miljöbästa kommun 2012, enligt tidningen Miljöaktuellt. Miljöaktuellts enkät är den mest heltäckande granskningen av kommunernas miljöarbete. Jag är enormt stolt över att Eskilstuna fått den här utmärkelsen och det ger oss alla i Eskilstuna energi framåt att vilja satsa ännu mer på en hållbar utvecklig ur de tre perspektiven som måste väga lika tungt för att vi ska få en hållbar utveckling och det är att det ekonomiska, ekologiska och sociala värdena väger lika tungt, då får vi en hållbar utveckling. På eskilstuna.se går det att läsa mer om vad Eskilstuna gör som är så bra och som gör att vi fått priset: -Vi har en nästintill världsunik sopsortering som gör det lätt för medborgarna att göra rätt. – Vi har Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening. – Hela stadstrafiken består numera enbart av biogasbussar. – Vårt kraftvärmeverk drivs med 95 procent förnybar energi.- Samarbeten och nätverk. Eskilstuna kommun är sedan 1999 ekokommun och vi deltar i Uthållig kommun som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och flera andra kommuner.- Alla som bor i Eskilstuna kommun är med och bidrar i arbetet med en hållbar utveckling, genom att välja cykeln framför bilen, genom att sortera sopor och minska den egna energiförbrukningen. Miljöfrågan och hållbar utveckling är avgörande för att kommande generationer, våra barn och ungdomar ska växa upp i ett Eskilstuna, i ett Sverige och i en värld där de kan leva. Jag vill ta ansvar för deras framtid och jag tycker du också borde göra det. För mig finns det inget val, för mig handlar det endast om att jag måste ta mitt ansvar och jag vet att vi har många, många Eskilstunabor som vill ta ansvar för framtiden och för de barn och ungdomar som nu växer upp och kommande generationer. Hoppas du vill vara med! Du är välkommen!

13/Obs frågan ställd till Magnus eller Maria – vems bord är det i första hand? Jag undrar när utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer att påbörjas i Kullerstasandsområdet? Vi har väntat länge på att få ett klart besked från ansvariga tjänstemän trots att ett politiskt beslut nu äntligen är taget. Som det nu är kan vi inte bygga till våra hus eller göra andra större förändringar som kräver bygglov. Mälarfrun

Svar: Hej! Jag har hört med Eskilstuna Energi och Miljö och enligt deras planer kommer utbyggnad ske 2015 i Kullerstasandsområdet. Sedan beror det på om en detaljplan finns för att Energi och Miljö ska kunna gå vidare med utbyggnad. Beslut om detaljplaner fattas i Stadsbyggnadsnämnden och de besluten är inte tagna än.

14/Hejsan, jag undrar hur alla dessa avsmalningar på våra huvudvägar inom stan påverkar räddningstjänstens och polisens utryckningar. Det måste ju bli så mycket svårare för dom att komma fram till sina mål inom en rimligt kort tid vid t ex rusningstrafik. 3-5 minuter kan betyda liv eller död hos den som larmat räddningstjänsten, det kanske är något att ta upp med dina kollegor i stadsplaneringsnämnden. Namn: Jörgen

Svar: Hej Jörgen! Nybron är avsmalnad och det är lite svårare för räddningstjänsten att komma fram där. Men i övrigt är avsmalningarna så pass korta sträckor att de är försumbara. Räddningstjänsten försöker undvika att åka igenom stan men gör det såklart om de måste. Annars försöker räddningstjänsten ta andra vägar och det kan oftast vara lättare att ta en längre väg som det är mindre trafik på för att nå målet. T.ex.: Om räddningstjänsten ska till Volvo eller Tuna Park kan det vara bättre att ta E20 än att åka genom stan. Trafiken är ett större problem för räddningstjänsten och särskilt rusningstrafik då det blir svårt för räddningstjänsten att köra om. Det som bilister kan tänka på som underlättar för räddningstjänsten vid en uttryckning när de ska fram vid avsmalningar är om bilisten fortsätter att åka på vägen istället för att stanna bilen. Om förare inte stannar bilen vid just avsmalningar blir det lättare för räddningstjänsten att komma förbi då och det går snabbare. Det är bra om kommunens bilskolor upplyser sina övningskörare om detta. Räddningstjänsten är med i planering av stadens gator och vägar. Det man inte får glömma heller är att det finns många hänsyn som ska beaktas i stadsplanering och avsmalning kan rädda liv genom att den kan verka förebyggande för trafikolyckor.

15/Det sägs att det matavfall som samlas in i kommunen driver stadsbussarna. Min fråga: till hur många bussar räcker matavfallet? Köps det in kompletterande gas och, i så fall, hur mycket då? Ebba A

Svar: Hej Ebba! Ja det stämmer att det matavfall som samlas in i kommunen driver stadsbussarna och den biogasen som produceras av matavfallet kan också användas för att tanka biogasbilar. T.ex. så kan en bil köra 1 kilometer på 20 bananskal. Men allt matavfall räcker inte till att driva alla bussar och de bilar som är biogasdrivna därför fyller vi på med naturgas. Samtliga av stadstrafikens linjebussar drivs med biogas. Men på tankstationen fungerar det så att det fylls på med naturgas om biogasen tar slut i tanken. Naturgasen utgör 37 procent av all tankad fordonsgas. Det går inte exakt beskriva när naturgasen börjar komplettera biogasen under tankningarna.

16/Jag representerar ett litet fastighetsbolag i Eskilstuna inriktat på etablering av företag och byggnation av bostäder. Vi har idag ungefär dubbelt så många företag i våra lokaler som Munktell Science Park och det senaste året har vi etablerat företag med över 500 arbetstillfällen. Vi vill göra mer! Är kommunen intresserad av att samarbeta med oss för att skapa nya arbetstillfällen och bostäder folk faktiskt har råd med, särskilt hyresrätter? Vem skall vi i så fall kontakta? Anton

Svar: Hej Anton! Jättebra och fortsätt ditt framgångsrika arbete. Självklart är vi intresserade av samarbete med er och om ni har ett särskilt intresse för att bygga hyresrätter så tycker jag det är jättebra eftersom det kommer att finnas stora behov av hyresrätter framöver. Jag kommer se till att kommunstyrelsens ordförande tar kontakt med dig för att se hur kommunen kan vara behjälplig för att underlätta för de satsningar du vill göra.

17/ Hur ser du på kommunismens brott mot mänskligheten under 1900-talet och ditt eget partis agerande och förbindelser med de regimer som begick brotten? Som exempel kan tas Katyn, Gulag, Finska vinterkriget, Korea-kriget och Prag-kuppen. Erik Svar: Hej Erik! Det finns delar i partiets historia som jag absolut inte är stolt över, och som vi sedan länge tagit starkt avstånd ifrån. Vänsterpartiets politik idag är jag dock mycket stolt över, då vi arbetar hårt för ett jämlikt, jämställt, solidariskt och ekologiskt uthålligt Eskilstuna och Sverige. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på socialistisk och feministisk värdegrund. I vårt partiprogram står det följande under avsnittet Mänskliga rättigheter och folkrätt. Respekten för de mänskliga rättigheterna, såsom de slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i FN:s övriga deklarationer och konventioner, ska vara grundläggande för all politik. Ingen regim kan i längden ignorera dem, och där de inte praktiseras kan de bara erövras och garanteras genom organiserade sociala rörelsers kamp för frigörelse och rättvisa. Folkrätten, den internationella rättsliga praxis som reglerar förhållandet mellan stater, måste försvaras och fördjupas. När så behövs måste folkrätten och FN-stadgan kunna hävdas gentemot säkerhetsrådet för att stärka FN:s ställning. Alla beslut om militärt våld som en sista utväg för att skydda freden och de mänskliga rättigheterna måste fattas av FN. Vi är motståndare till att FN utnyttjas till försvar av de kapitalistiska staternas intressen och för att legitimera anfallskrig.¨ Vänsterpartiet arbetar aktivt för att försvara de mänskliga rättigheterna och jag arbetar själv politiskt och ideellt med frågan om de mänskliga rättigheterna och efterlevnaden av dem. Alla tidigare brott mot mänskligheten och brott mot mänskligheten idag och i denna stund måste fördömas.

18/Sedan ca 40 år tillbaka är Eskilstuna kommun (och Landstinget) delägare i SOS Alarm AB. Ändå har man plockat bort en del ”russin i kakan” genom att flytta en del tjänster till privata bolag, t.ex. ambulansdirigeringen och mottagningen av de automatiska brandlarmen i kommunens fastigheter. I bägge fallen innebär det en tidsfördröjning från larm till åtgärd. Vari ligger vitsen i att slå undan fötterna för ett bolag som vi själva är med och äger? Jan Andersson

Svar: Hej Jan! Vad gäller mottagning av automatiska brandlarm så är det fortfarande SOS Alarm som är mottagare eftersom man med begreppet menar brandlarm som är vidarekopplat till SOS Alarm. Det finns andra brandlarm som är kopplade till aktörer som vaktbolag etc. men de är inte att se som så kallade automatiska brandlarm. Sedan finns ett undantag vid till exempel förskolor som har det som kallas för brandlarmsindikering där möjligheten finns att för en billigare summa få sitt larm vidarekopplat till en central (riksettan) som sedan ringer SOS Alarm. Räddningstjänsten får då larmet som brandlarmsindikering och är likvärdigt ett så kallat automatiskt brandlarm men detta skyddar bara yttre delen av en byggnad. Detta görs för att verksamheten kan spara pengar och är unikt för dessa verksamheter (främst fritids, förskolor). Avtal tecknas mellan kommunen och larmbolaget. Dessa verksamheter och byggnader omfattas inte heller av krav på brandlarmsanläggningar enligt byggreglerna vilket betyder att de sannolikt inte skulle betala för automatiska brandlarm om lösningen med brandlarmsindikering inte fanns. Fortfarande finns dock många kommunalt ägda automatlarmade byggnader där larmet alltså går direkt till SOS Alarm och vidare till Räddningstjänsten.

Angående att SOS Alarm inte längre dirigerar ambulansen beror helt enkelt på att de har förlorat upphandlingen mot en privat aktör. I slutändan beror detta på att landstinget inte varit nöjda med servicen från SOS Alarm och valt en privat aktör att sköta dirigeringen av ambulanser. SOS Alarm har dock fortfarande monopol på larmnumret (112) och tar emot samtalet för att sedan vidarekoppla detta till sjukvårdens larmcentral (Medhelp). Detta innebär mycket riktigt en fördröjning för den nödställde och är mycket beklagligt tycker jag och hela miljö-och räddningstjänstnämnden. Vitsen med brandlarmsindikering (som också är kombinerat med inbrottslarm) är att verksamheterna/fastighetsägaren vill ha skyddet men inte har råd att betala för vanliga heltäckande automatlarmsanläggningar. Skälet till förändringen med ambulansdirigeringen beror på att landstinget har bedömt att den konkurrerande privata aktören kan ge en bättre service för pengarna. I inget av fallen har SOS Alarm valt eller önskat de befintliga lösningarna. Jag hoppas på att Landstinget gör en utvärdering och en gedigen riskkonsekvensanalys av Medhelp innan de går in i nya avtal. Personligen anser jag att SOS Alarm bör ha ansvar för hela kontaktkedjan.

Kopiera länk