artikel

Debattsvar i Eskilstuna-Kuriren 11/7: Privat vård inskränker insynen

Joel Hamberg i samtalar med boende på Tunagården

Moderaternas politiker i vuxennämnden kritiserar den 29 juni min och Eva Olofssons debattartikel Vården blir spekulationsobjekt som var publicerad den 12 juni. Deras inlägg inne­håller både obe­fogad kritik och vilse­ledande uppgifter.

Deras kritik om att Eskilstunas invånare inte skulle få välja hur och var de vill bo och leva är mycket förvånande. Inom äldreomsorgen har vi önskeboende, då man har möjlighet att önska var man vill bo vid behov av större omsorg. Vi har boenden i staden såväl som på lands­bygden. Vår hemtjänst kommer hem till folk, oavsett var de bor inom kommunen. Vi har ökat inflytandet för människor med hemtjänst, då de kan välja mer kring innehållet i den biståndsbedömda tiden. Detta innebär verklig valfrihet och verkliga valmöjligheter i vardagen.

Vänsterpartiet säger också ja till ko­operativ, stiftelser och bolag som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, vilket ger människor ökade valmöjlig­heter. Det som LOV innebär är att bolag kan starta verksamhet var och när som helst, med vinstuttag som syfte. I dag tar privata riskkapitalbolag varje år ut åtta miljarder kronor i vinst från den svenska väl­färden, miljarder som räcker till 20 000 nya jobb. Vänsterpartiet har ett mycket starkt stöd av svenska folket i frågan välfärd utan vinstintresse, då fler än åtta av tio säger nej till vinstuttag, även majoriteten av borgerliga väljare.

När vi säger nej till LOV behåller vi makten hos kommunerna. När ny skatte­finansierad verksamhet startar bör det ske utifrån demokratiska beslut, en bedömning av vilka behov som finns och på vilka platser – inte utifrån pengar och friska vårdtagare. Ja, vi menar att de som har ansvar för äldreomsorg, demokratiskt valda politiker, är de som ska fatta beslut om, när och var en ny verksamhet ska starta. Då bygger vi ett samhälle där välfärd fördelas efter behov och inte efter lönsamhet.

Vi vill inte ha vårdskandaler, varken i privat eller kommunalt driven vård och omsorg. Om man inte är nöjd med vården inom kommunen har man alla möjligheter att påvisa detta för att kunna förändra. En kommun och nämnd är offentlig, har insyn och kan vidta direkta åtgärder. Om vi i stället upphandlar privat vård och omsorg, där meddelarfriheten och insynen inte finns, har kommunen ett betydligt mindre handlingsutrymme.

Om man som enskild människa inte är nöjd med den privata verksamheten – vem ska man då vända dig till? Är det inte närmare att vända sig till kommunala tjänstemän som lyder under offentlighetsprincipen eller ansvarig nämnd med valda politiker än till en bolagsstyrelse utan insyn?

Faktum är att Eskilstuna kommun har äldreomsorg med mycket hög kvalitet. I Äldreguiden 2012 får vi högre resultat än genomsnittskommunen på en rad områden, bland annat trygghet och delaktighet. Jag arbetar för en fortsatt utveckling av äldreomsorgen som ska gälla alla människor, nu och i framtiden.

Joel Hamberg (V) Vice ordförande vuxennämnden

Kopiera länk