artikel

Debattsvar i Tidningen Folket 16/7: Demokrati kräver fortfarande att man deltar

Maria Forsberg och Joel Hamberg besöker Nålmakarens öppna verksamhet

Kim Fredriksson (SD) underviker i sitt debattsvar i Folket 12/7 det faktum att det är ett problem när man som parti slår sig för bröstet och tycker att man tar ansvar för omsorgen i Eskilstuna genom att delta endast 7 av 17 gånger i vuxennämnden. Han bemöter inte att representanten från SD i princip inte yrkat i en enda fråga och inte deltagit i någon diskussion. Med det säger Kim och Sverigedemokraterna att det är ok av demokratiskt valda representanter att inte delta, skaffa sig information och vara delaktiga i besluten.

Kim oroar sig för vårt underskott – det gör vi med. Om SD varit delaktigt i vuxennämnden så hade ni vetat att vi ser över alla våra verksamheter för att se vilka utvecklingsområden, satsningar och effektiviseringar som kan och behöver göras. Ni hade vetat att redan i år 2012 så tillskjuter vi 8 miljoner på funktionshinderssidan för att nästa år öka budgeten med 16,5 miljoner i ram. Ni hade också vetat att det beräknade underskottet idag är lägre och ligger inte på 37 miljoner utan 28 miljoner.

Svaret antyder att Vänsterpartiet inte går på alla möten. Vid alla 17 nämndmöten i vuxennämnden har representanter från Vänsterpartiet varit närvarande. Vid samtliga nämnder har Vänsterpartiet ställt frågor och aktivt deltagit i diskussioner.

SD:s stora argument till att ni tar ansvar för äldre är att ni lägger mer pengar på vuxennämnden än både opposition och majoritet. Frågan är hur ni får fram dessa pengar? I budget för 2013 ska ni spara ca 20 miljoner på arbetsmarknads- och familjenämnden. Ja, det är faktiskt där som ni hämtar hem de pengar som ni vill lägga på äldre – inte på om det byggs om ett torg eller ej, inte på uppbyggnaden av stadshotellet eller från en New York-resa som du vill få det att låta som i ditt svar.

Nej, Kim låt oss hålla oss till fakta. Vi vill veta hur ni ska hämta hem 20 miljoner från AMF på ett års tid? Glöm dock inte när du ska förklara detta alla de 13 prioriteringar som ni räknar upp och vill göra i AMF – till exempel rekryteringsmässa fyra gånger per år istället för en, komvux för alla som behöver läsa upp sina betyg och kommunalt behandlingshem för missbrukare. Alla förslag kostar pengar och kräver snarare en högre budget än en lägre. I en kommun kan man inte behandla pengar som monopolpengar och lova allt till alla. Det är inte seriöst.

Du avslutar ditt svar med att ni besöker verksamheter och träffar äldre. Förlåt en nyfiken fråga men vilka verksamheter inom vuxenförvaltningen har ni besökt? Vi i Vänsterpartiet har besökt nästan alla hemtjänstområden, flera kök och matlag, boenden på Tunagården, Marielund, Måsta Äng och Oxen, korttidsboende, öppen verksamheten, Anhörigcentrum, daglig sysselsättning, träffat husråd, brukarråd och elever och lärare på omvårdnadsprogrammet med mera.

Besöken har vi gjort för att vi vill lära oss mer om våra verksamheter. Vi har pratat med brukare, personal och chefer. Men lika viktigt som att besöka våra verksamheter är dock att på nämnd få dragningar och information från våra tjänstemän. Fortlöpande information om ekonomi, kunskap om vår kvalitetssäkring, vetskap om hur personalen mår och hur brukarna upplever bemötande och service – listan kan göras lång på all den information som ni valt bort och som ni inte tycks värdera. Faktum kvarstår – ni har deltagit 7 av 17 gånger på vuxennämnden och det tycks inte vara ett problem för er. Nej Kim det är tydligt att ni inte anser att demokrati kräver att man deltar.

Joel Hamberg, (V)

vice ordförande i vuxennämnden

Maria Forsberg, (V)

ledamot i vuxennämnden

Kopiera länk