Kommunalt

Vänsterpartiet aktiva i Eskilstuna kommunfullmäktige

Maria Chergui förtydligade kommunens arbete vad gäller bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor

Maria Chergui

Arbetsmarknads- och familjenämndens ordförande Marie Svensson (S) svarade i ett interpellationssvar på en fråga från Helen Wretling (Fp). Frågan löd, Vilka åtgärder tänker du vidta för att underlätta för våldsutsatta kvinnor och barn att få bostad?

Svensson tog först upp de satsningar kommunen gör, där Vänsterpartiet under många år i majoritet i Eskilstuna, varit med att inrätta dessa. Bland annat stödet till och boendet på Kvinnojouren Moa, verksamheten Se oss, där barn som bevittnat våld kan få stöd samt STOPP-verksamheten och Kvinnobo där våldsutsatta kvinnor kan få stöd. Hon lyfte också Mansmottagningendär man arbetar för att män som slagit kvinnor ska ta sig ur detta negativa våldsbeteende. Svensson avslutade med att initiera en fortsatt dialog med kommunens kommunala fastighetsbolag Kommunfastigheter AB

Maria Chergui välkomnade Svenssons svar och förtydligade också hur kommunen just nu arbetar med frågan om våldsutsatta kvinnor och frågan om bostad för dessa kvinnor.

Maria lyfte bland annat att Jämställdhetsutskottet arbetar aktivt med frågan och initierade att man bör föra en dialog med fler fastighetsbolag än Kommunfastigheter, om och när våldsutsatta kvinnor snabbt behöver hitta en ny bostad.

–         I Jämställdhetsutskottet kommer jag att ta med mig bostadsfrågan och eventuellt kalla Fastighetsnätverket till en gemensam träff. I en tid av bostadsbrist stöter många kvinnor idag på detta problem när man blir våldsutsatt och tvingas fly hemifrån. Denna dialog skulle kunna föras i samarbete med Arbetsmarknads- och familjenämnden.

Under våren 2013 kommer Jämställdhetsutskottet också att lyfta frågan kring familjevåld på ett seminarium i Eskilstuna.

–         Vi kommer att bjuda in experter på området och kommer då att diskutera mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld, våld mot barn men också kvinnors våld mot män. I detta sammanhang skulle jag också vilja lyfta att man också bör titta på att flytta på den person som slår, inte bara att kvinnan som blir utsatt ska flytta som det oftast är idag, säger Maria Chergui.

På dagens kommunfullmäktige fick Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kaanan (S) en fråga från Jonny Nilsson (Fp) om hur man som medborgare lättast får översikt över ortens historiska sevärdheter.

Efter Kaanans svar så förtydligade Alar Kuutmann att Eskilstuna kommun också bör tänka på att lyfta fram den mer nutida historien i kommunen, inte bara den mer äldre. Han nämnde bland annat den snart ombyggda Sporthallen, Stadsparken utescen och S:t Eskils nedbrunna Grönan.

Alar Kuutmann

 

– I det framtida arbetet med att skriva och lyfta fram vår historia i Eskilstuna är perspektivet om den mer moderna historian viktig att inte glömma bort.  

 

 

I frågan om Klimatplan för Eskilstuna kommun, talade Maria Forsberg i fullmäktigedebatten.

Maria Forsberg och Joel Hamberg
Maria Forsberg och Joel Hamberg

 

– I 14 år har Vänsterpartiet varit med och styrt Eskilstuna i majoritet, bland annat genom att satsa kraftfullt på olika miljöområden för att uppnå en ekologisk uthållighet och en grön omställning. Vi har tagit ansvar för miljön under många år!- I år lönade sig detta arbete lite extra, inte bara genom stora vinster för klimatet och för Eskilstunaborna, utan också genom att kommunen tilldelades ett pris som 2012 års bästa Miljökommun. Ett ärofyllt pris, utdelat av Tidningen Miljöaktuellt, som vi ödmjukt tog emot.

– Att Eskilstuna är bäst av landets 290 kommuner på Miljöområdet är inget som skett av en slump på ett par år. Nej, detta är ett resultat av strategiska och långsiktiga satsningar av modiga politiker och duktiga tjänstemän. Detta bland annat inom energiområdet, inom återvinning, inom vattenområdet, matområdet och inom transportområdet. Vi har satsat på vårt värmekraftverk där vi eldar med biobränsle. Vi har byggt Europas modernaste återvinningsanläggning på Lilla Nyby och vi har anlagt Sveriges största våtmark vid Ekeby, våra bussar kör mestadels på biogas och vi har kraftigt ökat andelen ekologiska livsmedel i vår offentliga matkonsumtion.  

– Vi får dock aldrig slå oss till ro. Istället ska vi öka ambitionerna på miljöområdet. Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med 11 procent, vilket minskar våra chanser att klara de klimatmål vi ska nå 2020. Regeringen uppträder mycket passivt på miljöområdet och därför är det extra glädjande att vi i Eskilstuna är överens om denna offensiva Klimatplan. Sverige kan bli ett föregångsland inom klimatpolitiken redan 2020, men då behövs nya klimatmål och en samordning inom politiken. Vi ska bidra med detta jobb lokalt för i Eskilstuna tar vi ansvar för både dagens och framtidens generationer.

– I och med antagandet av denna viktiga Klimatplan, som sträcker sig fram till 2020, ska vi fortsätta att envetet jobba för en grön omställning och för att minska utsläppen av koldioxid. Bland annat genom att fortsätta satsa på områdena uppvärmning, transport, kost och belysning.

– Vi gör detta genom att minska energianvändningen, satsa på förnyelsebar energi, fasa ut den sista oljan som fortfarande eldas i kommunen, öka andelen ekologiska livsmedel, genom att skapa förutsättningar för fler att välja cykeln, bussen, promenaden eller tåget framför bilen för att nämna några. Kommunen är Eskilstunas största arbetsgivare och ansvarig för stora delar av det som händer och sker i Eskilstuna. Där vi har rådighet och där vi kan styra, där tar vi krafttag mot ett ännu mer hållbart Eskilstuna. Men planen är också en signal till eskilstunaborna, till företagen och till var och en att det är bara om vi tillsammans tar ett aktivt och stort ansvar som vi kan bygga ett samhälle som håller för framtida generationer.   

För Vänsterbänken, Joel Hamberg

Kopiera länk