artikel

Miljöarbete i Eskilstuna

Idag fortsatte miljökonferensen Osårbara med att man bland annat besökte Lagersberg där Kommunfastigheter renoverar och energieffektiviserar bostadsområdet. Efter det bar det av till Eskilstunas unika optiska sortering. Eskilstuna har mycket att vara stolt över när det gäller miljöarbetet och Vänsterpartiet Eskilstuna har under en lång tid varit en aktiv part i att driva på detta.

Besök i Largersberg
Besök i Largersberg

I Lagersberg satsar kommunen 300 miljoner på tre år i renoveringar, energieffektiviseringar och i förnyelsebar energi. På husen ser ni solfångare och solceller är på väg upp i Lagersberg och Eskilstuna i stor omfattning framöver. Stora sociala satsningar görs också och forskning sker i samarbete med bl.a. Mälardalens Högskola och Hyresgästföreningen.

Vid besökte på lika Nyby var intresset stor från konferensdeltagarna.

Färgsorrering på Lilla Nyby
Färgsorrering på Lilla Nyby
– Sedan Eskilstuna införde optisk sortering har avfallet till Linköping minskat med 50 %. 2011 blev vi Årets återvinningskommun. Under 2013 har Energi och Miljö samlat in 157 ton avfall per vecka. Vi ska alla vara stolta över att vara med och bidra till detta!, säger Joel Hamberg (V), ledamot i Miljöutskottet.
Det minskade avfallet till förbränning på 3500 ton/år motsvarar 2700 ton i minskade CO2-utsläpp. Därtill 24 ton CO2 genom färre transporter. Här ses ett stort parti med bulgur och välling som snart är biogas till våra bussar.
Joel Hamberg besöker den optiska sorteringen
Joel Hamberg besöker den optiska sorteringen
I Eskilstuna arbetar vi nu med att fortsätta vara Sveriges miljöbästa kommun. Vi har antagit en mycket offensiv klimatplan som ska leda till att Eskilstuna mer än väl tar ansvar för framtiden, säger Joel Hamberg.

Sorterat material
Sorterat material
Kopiera länk