artikel

Politikercafé på Palatzet 18 mars 2013

Firat Nemrud, vice ordförande i Arbetsmarknads och familjenämnden deltog i ett politikercafé på mötesplatsen Palatset i Skiftinge, då ett tiotal medborgare kom för att diskutera och ställa frågor. Firat representerade Vänsterpartiet och fick bland annat svara på frågor om bostadsområdet som helthet och parkering samt belysningen i området.

Firat Nemrud besöker politikercafé
Firat Nemrud besöker politikercafé

 

– Inom kort kommer alla hyresgäster kallas till en träff av HGF och Pagoden för att informera om den nya parkering systemet och dessutom genomfördes nyligen en trygghetsvandring i området där all belysning, buskar och platser som upplevts otrygga kartlades och lämnades till ansvarig myndighet för åtgärd. Enligt en hyresgäst har man redan börjat byta belysningen och sätta in nya stolpar, vilket känns bra, säger Firat Nemrud.

Firat informerade också besökarna om att Eskilstuna kommun har en ny plan när det gäller utveckling av bostadsområden där man bland annat kommer att satsa på att utveckla mötesplatserna än mer. De kommer fungera som ett medborgarkontor dit kan man vända sig för att få hjälp.

– Att kommunen har bra samverkan med polisen för att jobba med trygghet i bostasområdena är viktigt. Nu har vi fyra kommunpoliser som jobbar med just trygghet, fortsätter Firat Nemrud.

Med på politikercaféet deltog också Sarita Hotti (s) och Magnus Johansson (mp). Alla var överens om att det var ett mycket trevligt samtal med medborgarna.

Kopiera länk