artikel

Vänsterpartiet Sörmland höll distriktsårskonferens

Igår hade Vänsterpartiet Sörmland distriktsårskonferens på Åsa folkhögskola. Eskilstunaföreningen representerades av 12 ombud och två ersättare. På plats fanns även Maud Ekman och Alar Kuutmann från Eskilstuna som suttit i distiktsstyrelsen under året som gått. år

Några av Eskilstunas ombud anländer till Åsa Folkhögskola
Några av Eskilstunas ombud anländer till Åsa Folkhögskola

Under dagen höll Karin Rågsjö från partistyrelsen ett engagerat anförande om hur vi i distriktet och i partiföreningarna ska arbeta framåt för att bli ett parti som tar ett större utrymme och är med och bestämmer mer i Sverige. Karin höll också en internfeministisk utbildning där hon bland annat belyste härskartekniker. Denna utbildning görs på samtliga distiktsårskonferenser under våren då feminismen är en fråga som Vänsterpartiet tar ett än större grepp om.

Karin Rågsjö föreläser om internfeminism
Karin Rågsjö föreläser om internfeminism

En ny styrelse valdes bestående av ordförande Patrik Renfors, ordinarie ledamöter; Maud Ekman, Ingela Wahlstam, Staffan Folke, Maggan Johansson, Alar Kuutmann och Helena Dahlström samt ersättare; Kajsa Persson och Peter Hjukström. Dessa representerar Oxelösund, Eskilstuna, Nyköping, Flen och Strängnäs.

Distriktsordförande Patrik Renfors redogjorde för arbetet i distriktet under året. Mycket arbete har varit inriktad på planering och organisationsarbete samt med fokus på att få igång studier. Här har Eskilstunas partiförening gått i spetsen för utbildningsarbetet och arrangerat flera utbildningstillfällen som hela distriktet varit inbjudna till. Extra glädjande är att distriktet nu är fulltaligt då även Vänsterpartiet finns representerat i Trosa. Att Vänsterpartiets politik är viktig för många idag märks då medlemsantalet ökat och fortsätter öka under året.

Eskilstuna representerades av 12 ombud
Eskilstuna representerades av 12 ombud

I verksamhetsplanen fattades mötet beslut om att fortsätta hårdsatsa på det organisatoriska arbetet i distriktet och utbildning. Det är i övrigt ett mycket intensivt år med förberedelser inför valet 2014 och ett antal konferenser kommer därför att hållas.

Landstingsgruppen redogjorde även de för sitt arbete under året. Man har bland annat arbetat med att skapa opinion kring att öppna TGOJ-banan för tågtrafik. I sitt budgetförslaget prioriterades förebyggande hälso- och sjukvård men även resurser på psykiatri, avgiftningsplatser och vård för ungdomar och unga vuxna. Det visade sig vid årets budgetarbete att även majoriteten förordade en skattehöjning och ställde sig bakom 13 av Vänsterpartiets förslag från tidigare budget. En stor framgång för Vänsterpartiets politik i Landstinget. Man följde också upp DÅK 2012 beslut om att avsluta samarbetet med Vidarkliniken genom att motionera om detta. Två motioner har under året bifallits – Kultur på recept och en ny familjecentral i Flen. Flera har ansetts  besvarade.

Övergripande mål för landstingsgruppen under nästa verksamhetsår är att arbeta för en demokratiskt styrd och solidariskt skattefinansierad sjukvård i offentlig regi med utgångspunkten att behoven ska styra och inte plånboken.

Ett antal motioner behandlades på årsmötet bland annat kring att sprida uppdrag på fler förtroendevalda, internkommunikation och skapandet av avgiftsfri busstrafik i Sörmland. Större delen av motionerna ansågs besvarade eller fick avslag.

Under en lång och intensiv dag krävs det en fikapaus
Under en lång och intensiv dag krävs det en fikapaus

 

Kopiera länk