artikel

Debatt Nya Folket 24/3: Bygg fler billiga och bra bostäder i Eskilstuna

Det råder idag bostadsbrist i Eskilstuna och nybyggnationerna är för få. Det är mycket problematiskt, eftersom Eskilstuna är en stad som växer. Vi har en stor inflyttning och många nya företag startas som lockar arbetskraft. Men det är svårt att växa som stad om det inte finns någonstans att bo. I Eskilstuna måste bostäder byggas som alla har råd att bo i. Därför måste olika sorters bostäder byggas. Behovet av nya hyresrätter, studentbostäder och mindre lägenheter är särskilt stort. Allra främst ska nya bostäder byggas för dem med en normal eller låg inkomst. I Eskilstuna ska alla ha råd att bo.

Det går att bygga billiga och bra bostäder. Om bara politiken vill så kan bostadsmarknaden arbeta fram bostadsförslag som både är tillgängliga, yteffektiva, energieffektiva och har låga hyror. I dialog med marknaden och bostadssökande kan man hitta nya metoder och lösningar. Det görs redan i Stockholm och Malmö. Så varför inte i Eskilstuna?

Politik handlar om att vilja och om att utmana. Vi vill utmana Eskilstunas byggherrar att tänka nytt, tänka om och hitta nya lösningar. Eskilstuna kommun kan ställa särskilda krav på bostäder med enklare utformning som innebär en lägre hyra. Låt sedan byggherrarna komma med framtidslösningar som pressar priser, minskar energianvändning och gör Eskilstuna till en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Vänsterpartiet anser att det går att bygga billigare bostäder, samtidigt som vi ställer krav på att byggherrarna tar ett solidariskt ansvar för sina underentreprenörer. Detta innebär att det är huvudentreprenörens ansvar att också underentreprenörerna följer arbetsmarknadens regler och svenska kollektivavtal.

Vi vill se ett Eskilstuna där vi kan bo miljövänligt och till rimliga kostnader både i innerstaden och på landet. Politik är att vilja. Politik är att utmana. Vi vill uppmana alla inblandade aktörer att kraftsamla för att hitta gemensamma lösningar för ett ökat bostadsbyggande med lägre priser i Eskilstuna.

Maria Forsberg Ordförande, Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk