artikel

Vänsterpartiet kommenterar regeringens budget

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiske talesperson, kommenterade just regeringens budget. För regeringen är det 27 ggr viktigare att sänka skatter än att satsa på skola, vård och omsorg. Regeringen har nämligen satsat 27 ggr mer på skattesänkningar än på välfärden. 130 miljarder på skattesänkningar och 4,8 miljarder till skola, vård och äldreomsorg enligt SKL. Utan att det gett fler jobb. Idag, 2013, är det 70 000 fler arbetslösa än 2006.

Ulla Andersson
Ulla Andersson

Förra året sänkte man bolagsskatten istället för att satsa på välfärden. Nu vill man låna ännu fler miljarder till nya skattesänkningar. Det är en verklighetsfrånvänd politik när personal i hemtjänsten springer fortare och barngrupperna i förskolorna är för stora och lärarna för få. Samtidigt ökar klyftorna i samhället. Det är fel utveckling!

Regeringens ovilja att satsa på välfärden får stora problem för kommuner och landsting. Ynka 126 miljoner satsar man på äldreomsorgen i denna budget. Det ger Eskilstuna kommun 0,5 fler personal inom äldreomsorgen. Stressen inom äldreomsorgen och sjukvården ökar samtidigt och sjuktalen ökar. Helt fel utveckling än om personalen skulle få fler kollegor och en bättre arbetsmiljö. Vilket självklart också vore bättre för våra medborgare och anhöriga. Vänsterpartiet satsar riktade miljarder till äldreomsorgen, för ökad bemanning, verklig valfrihet för de äldre och fortbildning för personalen.

I budgeten satsar regeringen heller inga pengar på förskola och fritids. Samt väldigt lite på sjukvården och förlossningsvården, som visat stora problem under sommaren.

Vänsterpartiet kommer imorgon att ta initiativ i skatteutskottet och uppmana Finansutskottet att avvisa det 5:e skatteavdraget och att avvisa den höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten. Vänsterpartiet kommer också inom kort att presentera vår Välfärdsbudget för fler jobb, en bättre miljö och en stärkt välfärd.

Kopiera länk