artikel

Vänsterpartiets Firat Nemrud deltog i debatt på SFI

Idag deltog Vänsterpartiets Firat Nemrud, vice ordförande i Arbetsmarknads- och familjenämnden, i en debatt kring integration och arbete på SFI i Eskilstuna. Fler än 100 elever som studerar svenska för invandrare på C och D-nivå lyssnade på debatten tillsammans med lärare. Debatten hölls i aulan på Komvux.

Firat Nemrud deltog i debatt på SFI
Firat Nemrud deltog i debatt på SFI

– Det var positivt att så många elever och lärare kom till debatten. Det var också roligt att medverka och framföra Vänsterpartiets syn i många frågor som eleverna ställde. Eleverna verkade också ganska nöjda med att politikerna fokuserade på att hitta lösningar på frågor istället för att ifrågasätta varandras politik, säger Nemrud.

Vilka frågor lyfte du upp Firat?

– Jag lyfte bland annat att Vänsterpartiet aktivt arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och Vänsterpartiet har en nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet. Jag lyfte också vikten av en stark välfärd i Eskilstuna och Sverige, och att pengar som är avsatta för välfärden också ska användas till skola, vård och omsorg och inte till vinster till riskkapitalbolag som sker idag.

– Jag tog självfallet upp jobbfrågan och vikten av yrkesutbildning för att rusta personer med nya kunskaper som matchar dagens arbetsmarknad. Jag poängterade också att Vänsterpartiet aktivt arbetar för att stärka arbetsrätten och förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare. Regeringens nuvarande politik har lett till ökad arbetslöshet och mer otrygga anställningsvillkor. Vänsterpartiets politik skapar många nya jobb, en bättre miljö och tryggare anställningsvillkor.

Kom det fram någon kritik mot regeringen i debatten?

– Ja det gjorde det. Jag kritiserade bland annat att miljarder i skattesänkningar som regeringen genomfört istället hade kunnat användas till välfärdssatsningar, yrkesutbildningar, renoveringar i bostadsområden och arbetsmarknadsinsatser som hade skapat många tusen nya arbetstillfällen. När berättade också att när regeringen har tagit bort anslag till yrkesutbildningar har Vänsterpartiet och majoriteten i Eskilstuna ändå valt att satsa miljoner på detta område. Detta har varit avgörande för många individer.

– Jag tog också upp att småföretag i Eskilstuna och Sverige är helt avgörande på arbetsmarknaden och skapar mängder av arbetstillfällen. Vänsterpartiet vill skapa bättre förutsättningar för människor att starta egna företag, t.ex. genom att göra det enklare för entreprenörer att låna pengar vid startandet av ett nytt företag, idag är det för svårt. Med dagens privatiseringspolitik och möjligheten till vinstuttag ligger riskkapital också fel, idag inom välfärdssektorn. Detta riskkapital skulle göra mycket större nytta om det fanns tillgängligt för småföretag som då skulle kunna få stöd att starta och etablera sina verksamheter, fortsätter Nemrud.

Vad tog du upp i ditt avslutande anförande?

– Jag tog upp språkets betydelse för integration och för möjligheten att få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Utan språket är det väldigt svårt och därför så välkomnar jag att majoriteten i Eskilstuna satsar hårt på SFI och Komvux och yrkesutbildning, avslutar Nemrud.

Kopiera länk