artikel

Hälsosammans – hur arbetar Eskilstuna kommun med folkhälsa

Hur kan vi tillsammans kan jobba för bättre hälsa i Eskilstuna kommun? Ett axplock av kommunens verksamheter berättar under demokrativeckan om hur de på olika sätt bidrar till bättre folkhälsa. Kvällen avslutas med en gemensam trygghetsvandring.

Joel Hamberg inleder "Hälsosammans"
Joel Hamberg inleder ”Hälsosammans”

Vänsterpartiets Joel Hamberg, ordförande i Styrgrupp för folkhälsa och politiskt ansvarig för folkhäsa inledde kvällen med att lyfta folkhälsfrågan i ett brett perspektiv.

– Vår hälsa påverkas av många olika faktorer. Vår barndom, vårt jobb och våra levnadsvanor är några exempel. Delaktighet, trygghet, gemenskap och tillit till andra är också viktigt för hälsa och välmående. Men det finns skillnader i hälsa som kan vara svåra för den enskilde att själv förändra. Därför är det viktigt att kommunen och andra aktörer i samhället skapar förutsättningar till en god hälsa för alla. Att värna om god hälsa är allas ansvar, säger Joel Hamberg

– Eskilstuna kommun ska erbjuda goda livsvillkor för alla invånare, flickor och pojkar kvinnor och män. Det innebär ett jämställt, jämlikt, tryggt och säkert Eskilstuna med en berikande mångfald och god tillgänglighet. fortstätter Hamberg

Kvällen avslutas med en trygghetsvandring där Vänsterpartiets Maud Ekman deltog.

I skrivande stund pågår kvällen, så det är bara att titta förbi!

Tallåsplans förskola berättar om musikprojektet El Sistema
Tallåsplans förskola berättar om musikprojektet El Sistema
Elever berättar om utvecklingen av Torshälla
Elever berättar om utvecklingen av Torshälla

Kvällens program:

16:15 Kommunalråd Joel Hamberg (V), ordförande i Styrgrupp folkhälsa hälsar välkommen

16:25 Folkhälsa – vad är det? Anna-Maari Tirkkonen, folkhälsostrateg

16:40 Brukarrådet på Jobbcentrum

16:55 El Sistema, musik som verktyg för social och mänsklig utveckling.

17:10 Gökstensskolan – Elver utvecklar Torshälla! Om samarbete mellan Gökstensskolan åk 8 och Torshälla stads förvaltning för utveckla Torshälla stad.

17:25 ”Mes idees aussi” – brukare i DIS (Delaktighet och samhälle)
berättar om ett demokratiprojekt

17:40 Eskilstunas ambassadörer  –  musikuppträdande
Paus med underhållning

17:55 Hälsoåret 2014 , Annika Tjernström, HR-direktör

18:10 Hur främjas hälsan för seniorer i Torshälla? Malin Sjöberg, Torshälla stads förvaltning.

18:25 Hälsofrämjande Å-stråket, Ann Gustavsson

18:40 Hälsofrämjande verksamhet för seniorer, Eva Johansson och Lena Pettersson

18:55 Hur jobbar vi med Stadsdelsutveckling, Helena Tsiamanis

19:15 Vad är trygghet och säkerhet i Eskilstuna? Eva Carlsson, samordnare Trygga Eskilstuna

19:45 Avslutning för kvällen

20:00 Gemensam trygghetsvandring i Eskilstuna centrum (arrangör Trygga Eskilstuna)

Kopiera länk