artikel

Maria Forsberg deltog i debatt om äldrefrågor

Maria Forsberg i debatt om äldrefrågor
Maria Forsberg i debatt om äldrefrågor

Kommunala pensionärsrådet bjöd under onsdagen in partierna till debatt i en fullsatt fullmäktigesal. Vänsterpartiets Maria Forsberg, vice ordförande i Vuxennämnden, var på plats och kunde svara upp väl på frågor som bland annat handlade om allt från skattepolitik, kultur i omsorgen och Eskilstuna som finskt förvaltningsområde. Avslutningsvis fick alla partier hålla slutord som man ville skicka med till församlingen.

Här kan ni läsa Marias slutord:

”För mig som Vänsterpartist är det tydligt – det här valet står mellan omtanke och girighet. Vi i Vänsterpartiet vill se ett slut på privatiseringar och vinstuttag i skola, vård och omsorg. Vi har politiken för det. Möjligheten till vinst på t ex våra äldre gör Sverige unikt i negativ bemärkelse, så ser det i princip inte ut i något annat land. För oss är Eskilstuna inte till salu!

I Eskilstuna vill vi att äldre ska ha valfrihet kring innehållet i sin vardag och kunna påverka sina egna liv. Inom hemtjänsten och i särskilt boende ska man ha inflytande över när, hur och vad som ska göras. Vi har önskeboende i Eskilstuna idag och jag är inte främmande för att man har boenden med olika profiler på olika boenden.

Vänsterpartiet  har sagt nej till LOV och istället drivit igenom en valfrihetsreform som ökat inflytandet för den enskilde. Den behöver utvecklas mer och få än mer fokus på den enskildes möjligheter att påverka innehållet. Avgörande för detta är personalkontinuiteten för den äldre. Det måste bli färre antal personer som kommer hem till den enskilde under en vecka än vad det är idag, det tror vi leder till högre kvalitet inom vård och omsorg och större möjligheter till påverkan.

Vi vill öka grundbemanningen i äldreomsorgen, ge personalen rätt till heltid och ta bort delade turer. Då blir det bättre kvalitet både för den enskilde och för personalen.

Vänsterpartiet  tror på att utveckla den kommunala vård och omsorgen för äldre, som bygger på individens behov och dess möjlighet till inflytande. För Vänsterpartiet går omtanke och medmänsklighet i vardagen före girighet och vinstuttag.

Förr oss är Eskilstuna inte är till salu.”

Kopiera länk