artikel

Rätt till heltid i Eskilstuna – en avgörande jämställdhetsreform

Joel Hamberg, kommunalråd och politiskt ansvarig för jämställdhet
Joel Hamberg, kommunalråd och politiskt ansvarig för jämställdhet
Vänsterpartiet och majoriteten i Eskilstuna har nu genomfört en jämställdhetsreform som är av betydande vikt för Eskilstuna!

Inom äldreomsorgen, som är en starkt kvinnodominerat yrke, ska man ska kunna leva på sin lön och få en bra pension. Inte tvingas arbeta ofrivilliga delade turer och hela tiden tvingas jaga nya pass. Det kommer också innebära att fler jobbar heltid och att färre vikarier kommer att behövas. Detta ger större kontinuitet för våra äldre och vår personal. Våra äldre kommer att få träffa färre antal personer vilket är mycket bra för ökad kvalitet.

Kommunen och fackförbundet Kommunal har skrivit under ett avtal om rätten till önskad sysselsättningsgrad. Presskonferensen hölls nyss. Vi har inte kunnat gå ut med information kring detta innan, efter förhandlingar pågått.

Avtalet innebär att alla som idag arbetar ofrivilliga deltider ska erbjudas heltid. Avtalet gäller fr.o.m. 2015.01.01. Personalen har fortfarande rätt att arbeta deltid om du så önskar.

Vuxenförvaltningen och Torshälla stads förvaltning berörs och har varit utan arbetstidsavtal med Kommunal under flera år sedan den förra förhandlingen bröt samman.
Avtalet som är påskrivet innebär i korthet att de som idag arbetar deltid och vill gå upp i heltid varje månad kan göra ett antal resurspass inom sitt hemvistområde. Introduktionen kommer att fås. Dessa kan vara på sin egen enhet eller en närliggande enhet. De som arbetar heltid idag kommer inte att ingå i systemet med resurspass under en övergångsperiod på 3 år.

Samtidigt som vi inför rätten till heltid i kommunen så kommer vi också förtydliga i årsplanen att arbetskläder måste finns utifrån ett behov, inte utifrån gamla normer.

Vänsterpartiet kommunalråd och ansvarig för jämställdhet pratar om reformer i radio Sörmland. Klicka på länken för att lyssna:
Hej kommungruppen!

Idag har majoriteten i Eskilstuna med V, S och Mp genomfört en jämställdhetsreform som är av betydande vikt för Eskilstuna! Inom äldreomsorgen, som är en starkt kvinnodominerat yrke, ska man ska kunna leva på sin lön och få en bra pension. Inte tvingas arbeta ofrivilliga delade turer och hela tiden tvingas jaga nya pass.

Det kommer också innebära att fler jobbar heltid och att färre vikarier kommer att behövas. Detta ger större kontinuitet för våra äldre och vår personal. Våra äldre kommer att få träffa färre antal personer vilket är mycket bra för ökad kvalitet.

Idag på förmiddagen skrev kommunen och fackförbundet Kommunal under ett avtal om rätten till önskad sysselsättningsgrad. Presskonferensen hölls nyss. Vi har inte kunnat gå ut med information kring detta innan, efter förhandlingar pågått.

Avtalet innebär att alla som idag arbetar ofrivilliga deltider ska erbjudas heltid. Avtalet gäller fr.o.m. 2015.01.01. Personalen har fortfarande rätt att arbeta deltid om du så önskar.

Vuxenförvaltningen och Torshälla stads förvaltning berörs och har varit utan arbetstidsavtal med Kommunal under flera år sedan den förra förhandlingen bröt samman.

Idag kan vi glädjande berätta att parterna kommit överens om träffat ett avtal.

Det innebär i korthet att de som idag arbetar deltid och vill gå upp i heltid varje månad kan göra ett antal resurspass inom sitt hemvistområde. Introduktionen kommer att fås. Dessa kan vara på sin egen enhet eller en närliggande enhet. De som arbetar heltid idag kommer inte att ingå i systemet med resurspass under en övergångsperiod på 3 år.

Samtidigt som vi inför rätten till heltid i kommunen så kommer vi också förtydliga i årsplanen att arbetskläder måste finns utifrån ett behov, inte utifrån gamla normer.

http://t.sr.se/UKJrdm

Kopiera länk