Månadsarkiv: september 2014

Gå och rösta för ett mångkulturellt Eskilstuna.

Kjuladagen 20140830  10 (2)Mitt Eskilstuna ska vara en stad där alla människor känner tillhörighet. Mångfald och människors olikhet utvecklar kommunen. Alltför många personer både med svensk och med utländsk bakgrund lever isolerade, utan arbete eller studier. För att vi skall kunna minska de klyftor som finns mellan människor bör det finnas mötesplatser.

Vi i Vänsterpartiet vill ta tillvara mångfalden, både i samhället i stort och i kommunens egna verksamheter, för att vi ser att det ger många positiva effekter. Mångfald handlar om att… Läs mer

Detta vill vi göra i Eskilstuna

href=”http://eskilstuna.vansterpartiet.se/files/2014/09/kommunpolitiskt_program_enkelt_2014_webb-1.jpg”>Framsida -kortversion kommunpolitiskt program
Vi har tagit fram en kortversion av vår lokalpolitik. Där hittar ni våra viktigaste förslag!

Klicka på länken:

http://eskilstuna.vansterpartiet.se/files/2010/08/kommunpolitiskt_program_enkelt_2014_webb.pdf

Den finns även inläst som talbok:

http://eskilstuna.vansterpartiet.se/kommunpolitiskt-program-2/<a

Vår politik på olika språk!

Framsida - flerspråkig folder
Vår lokalpolitik är översatt till följande språk:

Lätt svenska
Suomeksi/Finska
Srpski/hrvatski/bosanski
Serbiska/kroatiska/bosniska
Español/Spanska
Somali/Somaliska
English/Engelska
Persiska
Sorani
Arabiska

Klicka på länken:

http://eskilstuna.vansterpartiet.se/files/2010/08/flersprakig_folder_2014_webb.pdf

Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna – läs om vår kommunpolitik

Framsida - Kommunpolitiskt programHär kan du läsa hela vårt kommunpolitiska program. Vi har politiken för alla områden!

Klicka på länken:

http://eskilstuna.vansterpartiet.se/files/2010/08/kommunpolitiskt_program_2014_webb.pdf

Den finns också inläst som talbok!

http://eskilstuna.vansterpartiet.se/kommunpolitiskt-program-2/

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook