artikel

Majoritetens överskottskrav sticker ut i Kommunsverige

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 26 juni 2015

Runtom i landets kommuner fattas nu beslut om 2016 års budgetar. Kommunerna har många gemensamma förutsättningar och utmaningar. Fler barn i förskolan, ökade sociala kostnader, en åldrande befolkning samt stora investeringsbehov, inom många verksamhetsområden. Detta gör att kostnaderna inom skola, vård och omsorg ökar framöver.

När det gäller den ekonomiska politiken sticker Eskilstunas majoritet med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ut i negativ bemärkelse. De låter dagens medborgare betala ett för högt pris för kommande investeringar. När andra S-ledda kommuner, liksom Vänsterpartiet i Eskilstuna, väljer att sänka överskottsmålet, då vi ser till välfärdens behov och personalens höga arbetstakt gör Eskilstunas politiska ledning tvärtom. De höjer nu överskottsmålet inför 2016 och försvarar detta med näbbar och klor. Resultatet i Eskilstuna blir stora besparingar redan i år och ännu större 2016 då kommunens verksamheter ska spara 100 miljoner. Detta kommer att få negativa konsekvenser.

I Eskilstuna har S, M och C deklarerat att man till varje pris ska uppnå 2,5 % i resultat, d.v.s. 144 miljoner i vinst för 2016. Hur ser det då ut i andra kommuner där Socialdemokraterna styr? I S-ledda kommuner som Botkyrka väljer ledningen 0,9 % i resultat, i Västerås 1,5 %, i Norrköping 2 % och i Göteborg 0 %. De har alla ett lägre budgeterat överskott än Eskilstuna då dessa kommuner ser till verkligheten och har andra förpliktelser än höga överskott, nämligen medborgarnas behov. Det är alltså Eskilstuna som sticker ut. Här har politikerna börjat med att slå fast ett högt överskottsmål för att sedan skära ner i verksamheterna för att nå dit. Vänsterpartiet och andra kommuner gör tvärtom. Vi analyserar behoven och ser till att bibehålla och utveckla verksamheterna för medborgarna och vi vill undvika att personalen ska gå in i väggen. Jimmy Janssons (s) hårda kritik mot Vänsterpartiets något lägre överskottsmål är därför också kraftfull kritik mot sina partikamrater i S-ledda kommuner runt om i landet. Frågan är om Jansson varit lika hårda mot dem eller om det bara varit politisk retorik i Eskilstuna?

Vad innebär då majoritetens höga överskott i praktiken? Besparingar på 100 miljoner under 2016. Besparingar på alla nämnder. I budgetdebatten i kommunfullmäktige hävdade Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) att detta inte kommer drabba skolpengen. Deras beslutade nedskärningar innebär dock att Barn- och utbildningsnämnden ska dra ner sin verksamhet med 2 %. Jämfört med dagens krav innebär det att skolpengen kommer att räknas upp med 20,4 miljoner mindre än vad den skulle gjorts. Det kommer att märkas. Vad ska de annars skära ner på inom skolan för att klara det ekonomiska kravet?

Maria Forsberg, Ordförande Vänsterpartiet
Maria Chergui, Gruppledare Vänsterpartiet
Joel Hamberg, Vänsterpartiet

Kopiera länk