artikel

Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa

I Välfärdsbokslutet visar statistiken för Eskilstuna kommun ett tydligt mönster vad gäller unga flickors psykiska hälsa. Många flickor i Eskilstunas i årskurs 7, 9 och gymnasiet upplever sig stressade, tycker det är svårt att få nya vänner, känner sig utsatta för indirekt mobbning, har hög förekomst av psykosomatiska symtom så som huvudvärk, ont i magen, irriterade och svårt att sova, samt upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt. Vi vet också att tjejer inte besöker fritidsgårdarna i den utsträckning som killarna gör och vi vet att färre tjejer än killar deltar i olika idrotts- och fritidsaktiviteter.

Vänsterpartiet Eskilstuna har därför valt att lägga en motion till kommunfullmäktige där vi vill att:

  • Att Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga tjejers ohälsa
  • Att Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa

Läs motionen i sin helhet:

Motion om att upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa

I Välfärdsbokslutet visar statistiken för Eskilstuna kommun ett tydligt mönster vad gäller unga flickors psykiska hälsa. Många flickor i Eskilstunas i årskurs 7, 9 och gymnasiet upplever sig stressade, tycker det är svårt att få nya vänner, känner sig utsatta för indirekt mobbning, har hög förekomst av psykosomatiska symtom så som huvudvärk, ont i magen, irriterade och svårt att sova, samt upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt. Vi vet också att tjejer inte besöker fritidsgårdarna i den utsträckning som killarna gör och vi vet att färre tjejer än killar deltar i olika idrotts- och fritidsaktiviteter.

Alldeles för många flickor upplever och lever med en psykisk ohälsa i kommunen. Detta är ett samhällsproblem som måste tas på allvar – med såväl punktinsatser som förebyggande och långsiktiga lösningar.

Antidiskrimineringsbyrån Humanitas tillsammans med Mälardalens högskola har drivit en seminarieserie om näthat. Där har blandat annat Ida Östensson från Fatta! och Make Equal och Sofia B Karlsson som arbetat med AIK:s Fotboll för alla och nu på RFSL hållit i seminarium på Mdh. De berättade både om sina egna, personliga erfarenheter av att blir utsatta för näthat och hot, samt hur vi kan jobba på olika sätt för att komma åt problemen som de menar många gånger grundar sig på bristande jämställdhet och maskulinitetsnormer. Unga tjejer är i allra högsta grad utsatta för näthat och det räcker oftast med att en ung tjej tar ställning och står upp för sig själv på nätet, har åsikter om ojämställdhet och rasism så får hon snabbt kommentarer som är hatiska och hotfulla mot henne som tjej, hennes kropp, sexualitet och utseende.

Unga tjejer påverkas oerhört mycket när de begränsas att ta platsen i det offentliga rummet och stå upp för sig själva. Unga tjejer utsätts ofta för att bli kallade hora eller andra nedsättande ord när de är i skolan, är ute på fritiden och när de vistas på olika platser i olika sammanhang. När de säger ifrån så får de ofta kommentarer om just deras kropp och utseende och att de är unga tjejer. Detta påverkar deras psykiska hälsa.

Det räcker inte med att analysera stressen de upplever i skolan. Det är enormt viktigt att belysa alla de orsaker som kan göra att unga tjejer mår dåligt. Det finns idag åtgärder som kommunen missar att sätta in för att unga tjejer ska må bättre.

Vänsterpartiet yrkar därför

  • Att Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga tjejers ohälsa utifrån ovanstående beskrivning
  • Att Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa

För Vänsterpartiet

Maria Chergui                                    Maria Forsberg                   Firat Nemrud
Alar Kuutmann                                  Solveig Pohjola

Kopiera länk