artikel

Sveriges arbetare är under attack

Den 2 maj, dagen efter arbetarrörelsens internationella högtidsdag, kommer den S-ledda regeringen att lägga fram sitt förslag om begränsad strejkrätt. Förslaget har hastats fram samtidigt som konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar pågått. Som den politiska grenen av arbetarrörelsen kan vi aldrig acceptera att arbetares rättigheter inskränks. Det är arbetarna i hamnarna som väljer sina företrädare och det är dessa företrädare som genom kollektivavtal och förhandling företräder sina kamrater. Att utestänga alla arbetare som valt att organisera sig inom Hamnarbetarförbundet är därför väldigt problematiskt.
Hamnarbetarförbundet har fått ett brett stöd runtom i Sverige och slutligen vann de en hård kamp. De fick igenom sina krav om att få sluta kollektivavtal och att erkännas som en fullvärdig avtalspart. Detta är en stor seger. Att den samlade högern och Svenskt Näringsliv har använt konflikten som ett led i att slå mot hela arbetarkollektivet är väntat. Att det är Socialdemokraterna och LO som ligger bakom de försämringar som nu föreslås är däremot både en besvikelse och ett svek mot dessa organisationers historia.
Vi uppmanar regeringen att dra tillbaka sitt förslag med inskränkningar av strejkrätten som LO/TCO/SACO och Svenskt Näringsliv kommit överens om. Vänsterpartiet Eskilstuna är solidariska med alla arbetare som kämpar för sina rättigheter.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Eskilstunas årsmöte 2019-03-03

Reviderat av styrelsen efter att Hamnarbetarförbundet slutit kollektivavtal

Kopiera länk