Vänsterpartiet Eskilstuna

Vänsterpartiet motsätter sig utförsäljning av allmännyttan

Den politiska majoriteten S-M-C för diskussioner om att sälja ut delar av allmännyttan i Eskilstuna. ”Vänsterpartiet är tydligt emot en utförsäljning av delar av lägenhetsbeståndet, då vi ser vikten av att kommunen äger olika typer hyreslägenheter. Vi ser också att i längden är det inte ekonomiskt försvarbart att sälja av delar av beståndet. Det är ingen åsikt, utan bygger på beräkningar av fastighetsekonomer”, skriver idag Maria Forsberg, ordförande, och Maria Chergui, gruppledare, i Eskilstuna-Kuriren.

Manifestation för att rädda LSS

img_1881Ida Myrbäck, Vänsterpartiets representant i Rådet för funktionshindersfrågor, deltog i idag i manifestationen ”Assistans är frihet! Rädda LSS!” på Fristadstorget.

Vänsterpartiets motion får stöd

imageVänsterpartiets motion om att utreda orsakerna till flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa får stöd av kommunstyrelsen, rapporterar Eskilstuna-Kuriren.

– Ärendet har verkligen utretts seriöst och grundligt. Vi har fått bifall till stora delar av förslaget och det är jag jätteglad för. Men jag är besviken på att kommunen inte är beredd att ta fram en handlingsplan, säger Maria Chergui (V), gruppledare.

Lagen om offentlig upphandling måste ändras

imageGruppledare Maria Chergui (V) skriver tillsammans med Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, och Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson i Eskilstuna-Kuriren om att det vid offentlig upphandling bör ställas krav på löner och arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtal. ”För Vänsterpartiet är det självklart att Sverige ska vara ett land där löntagare har schyssta villkor och löner och där underbudskonkurrens inte ska råda. Sverige ska vara ett land där skattemedel inte används för att skapa otrygga villkor utan för att säkra arbetstagarnas… Läs mer

Vänsterpartiet befarar att kommunens näringslivsfastigheter ska säljas

kommer_ni_att_salja_ut_naringslivsfastigheternaIdag publicerar Eskilstuna-Kuriren en debattartikel av Vänsterpartiet om att vi befarar att hyresintäkterna från kommunens näringslivsfastigheter ska slösas på riskprojektet Kjula flygplats eller att fastigheterna ska säljas för att pumpa in försäljningsintäkterna i flygplatsen. Maria Chergui, gruppledare, och Maria Forsberg, ordförande, skriver:

”Att Kjula flygplats är en dålig ekonomisk investering är ställt utom allt tvivel om man granskar det ekonomiska resultatet för de övriga kommunala flygplatserna idag. Totalt sett går dessa med ett årligt underskott på cirka 350 miljoner… Läs mer

Vänsterpartiets firande av Första maj 2016

Maria Chergui, Ali Esbati, Maria Forsberg första maj 2016
Traditionsenligt firade Vänsterpartiet och Ung Vänster första maj med tåg och tal. Årets huvudparoll var ”Stoppa nedskärningar i skolan – tillsammans gör vi skillnad”.  Tåget var välfyllt och många var på plats i Rademachersmedjorna för att lyssna.

Huvudtalare var Ali Esbati (V), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Han är en erkänd debattör och skribent. Ali Esbati talade om vikten av stå upp mot rasism, arbetsrättsfrågor och satsningar vår gemensamma välfärd.

– Vi kommer stå upp för en modern arbetsmarknad med… Läs mer

Fira första maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster

Traditionsenligt firar Vänsterpartiet och Ung Vänster första maj med tåg och tal. Årets paroll är ”Stoppa nedskärningar i skolan – tillsammans gör vi skillnad”.

Huvudtalare är Ali Esbati (V), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Han är en erkänd debattör och skribent. Lokal talare är Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna. Båda talar i Radmachersmedjorna.

Apelltal kommer att hållas på Fristadstorget av Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet Eskilstuna och Johanna Granbom, vice ordförande för Ung Vänsters förbundsstyrelse.

Årets kulturinslag står rockgruppen Halva… Läs mer

Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa

I Välfärdsbokslutet visar statistiken för Eskilstuna kommun ett tydligt mönster vad gäller unga flickors psykiska hälsa. Många flickor i Eskilstunas i årskurs 7, 9 och gymnasiet upplever sig stressade, tycker det är svårt att få nya vänner, känner sig utsatta för indirekt mobbning, har hög förekomst av psykosomatiska symtom så som huvudvärk, ont i magen, irriterade och svårt att sova, samt upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt. Vi vet också att tjejer inte besöker fritidsgårdarna i den utsträckning… Läs mer

Ett ”Hemlaås” för kvinnor behövs i Eskilstuna

 

Vänsterpartiet Eskilstuna har valt att lägga en motion till Kommunfullmäktige som syftar till att på olika sätt förbättra situationen för kvinnor i missbruk och hemlöshet. En tredjedel av alla hemlösa i Sverige idag är kvinnor, ändå är det bara ett fåtal som söker stöd och hjälp. På Härbärget i Eskilstuna är exempelvis endast 1 av 10 besökare kvinnor. De två platser som finns för kvinnor är sällan fulla. Var sover då alla kvinnor som saknar bostad eller inte… Läs mer

1 2 3 49

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook