Månadsarkiv: februari 2005

Vänsterbänken februari 2005

Beslutet att lägga ner Tunaforsskolan och Nyforsskolan till följd av elevminskningarna togs efter en debatt där Miljöpartiet var det enda parti som motsatte sig förslaget. Trots att enigheten var ganska stor så var det för många ett svårt beslut. Vår motion om att ansöka om att få bli en försökskommun med sänkt rösträttsålder röstades ned trots att vi fick stöd från Miljöpartiet och till viss del även från socialdemokratiskt håll.
Utredning om skollokaler
Under hösten har skolans lokaler utretts som… Läs mer

Vänsterbänken januari 2005

Årets första fullmäktige behandlade vår motion om att kartlägga prostitution i Eskilstuna och trots att vi fick ett ganska positivt svar så blev motionen återremitterad. Demokratiberedningen fick direktiv och kan börja sitt arbete.

Demokratiberedning


En demokratiberedning med 15 ledamöter startar i vår. Från vänsterpartiet valdes Tommy Hamberg som vice ordförande och Carin Kuutmann som ledamot. Uppdraget som beredningen har är att titta på olika demokratiförslag för att utveckla den lokala demokratin, analysera Torshällafrågan, se över våra kommunala samverkansråd, öka valdeltagandet… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook