Äldreomsorg

Debatt i Eskilstuna kuriren: Vården blir spekulationsobjekt

Joel HambergRegeringen hotar med att 2014 tvångslagstifta så att alla kommuner tvingas privatisera äldreomsorgen. Kommuner som sagt nej till eller bara i begränsad omfattning använder sig av Lagen om valfrihet, LOV, ska påtvingas riskkapitalbolag

Regeringen hotar med att 2014 tvångslagstifta så att alla kommuner tvingas privatisera äldreomsorgen. Kommuner som sagt nej till eller bara i begränsad omfattning använder sig av Lagen om valfrihet, LOV, ska påtvingas riskkapitalbolag

Det innebär att den välfärd och trygghet som vi alla någon gång i livet behöver läggs ut på en marknad och görs till spekulationsobjekt för de olika vårdbolagen. Man ska komma ihåg att lönsamheten inom äldreomsorgsbranschen är mycket hög. Överskottet försvinner i privata bolagsfickor. Vi tycker inte att det är så våra sociala skyddsnät ska fungera. Kommunernas uppgift måste vara att skapa bästa möjliga äldreomsorg för medborgarna, inte att grunda för en vårdmarknad.

Men nu kör den borgerliga regeringen över de kommuner och landsting där medborgarna har röstat för en sammanhållen, offentligt driven äldreomsorg. I valfrihetens namn ska de nu tvinga alla kommuner att öppna för privat vinstdriven äldreomsorg.

Få svenskar efterfrågar ett sådant tvång och vi har fortfarande inte sett några seriösa utvärderingar av de stora utförsäljningar av offentlig vård och omsorg som har genomförts. Enligt studier anser endast 18 procent att vården drivs bäst i privat regi. Förtroendet för äldreomsorgen är dessutom rekordlågt. Vi delar den oron många känner.

En generell välfärd som vi gemensamt betalar har insyn i och styr över har förutsättningarna att erbjuda den höga kvalitet vi förväntar oss av äldreomsorgen. Tvångsprivatiseringar gör att kommuner får svårigheter att styra verksamheterna ekonomiskt, och garantera säkerhet och kvalitet. Personalen i privat äldreomsorg har inte som i den offentligt drivna verksamheten grundlagsskyddat meddelarskydd om de rapporterar missförhållanden till media.

Man kan se att det är de anställda som finansierar bolagens avkastningskrav genom lägre ersättningar, höjd pensionsålder, pressade arbetsscheman, fler deltider och timanställningar. Vi vet att det är vad personalen inom äldreomsorgen allra minst behöver. Vänsterpartiet har lagt förslag på att öka grundbemanningen på våra äldreboenden och skjuta till ytterligare resurser till verksamheten för att faktiskt kunna garantera en god och likvärdig omsorg för alla.

Att låta privata bolag bestämma vart skattepengarna ska gå i stället för att låta behoven styra utarmar och försämrar hela verksamheten. Sverige utmärker sig internationellt genom att tillåta de oreglerade och vidlyftiga vinstutdelningarna vi ser hos de stora vårdbolagen. Gemensamma skattepengar som skulle ha gått till att förbättra tillgängligheten och bemanningen på våra äldreboenden försvinner.

I ett läge då vårdskandal efter vårdskandal rullas upp inom den privata äldreomsorgen är det fullständigt oansvarigt att fortsätta driva på för ökad avreglering. Det är inte vad människor vill ha. Vi behöver se bristerna och åtgärda dem – inte utöka antalet privata vårdbolag.

Eva Olofsson (V)

Politisk talesperson i äldrefrågor

Joel Hamberg (V)

Heltidspolitiker med ansvar för äldreomsorg

Kopiera länk