artikel

Debatt 25/3 Eskilstuna Kuriren: Moderaterna följer Vänsterpartiet

Joel i samtal med en kvinna på Lagersbergsgården
Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden, i samtal med en boende på Lagersbergsgården

Moderaterna presenterade nyligen en välfärdsrapport där de slår fast att konkurrens och valfrihet inte löser alla problem och att lagen om val­frihetssystem inte bör vara obligatorisk. De vill i stället att varje kommun värnar sina invånares möjlighet att påverka och välja.

Vänsterpartiet Eskilstuna välkomnar detta besked. Det är helt nya tongångar än de vi mött tidigare av moderata företrädare. Vi har länge varit tydliga med att vi säger nej till LOV. Samtidigt har regeringens hot om att införa tvångs-LOV varit en konsekvens av att hälften av alla kommuner inte velat införa detta, utan snarare valt att ta tillbaka offentlig vård som varit på entreprenad till kommunal drift. Tvångs-LOV skulle tvinga kommuner att frångå det kommunala självbestämmandet och tappa möjligheterna att kunna planera efter behov.

Vänsterpartiet har som en del av majoriteten i Eskilstuna satt ner foten och sagt nej till LOV. Vi vill utveckla den kommunalt drivna omsorgen och det viktigaste för oss är att brukaren kan välja över innehållet i vardagen. Inte om det är Carema eller Attendo som bedriver din omsorg och därmed gör vinst på dig och dina behov. Vi har därför i kommunen infört ramtid och det vi kallar för verklig valfrihet där du som brukare får möjlighet att påverka din vardag. Det tror vi skapar ett mervärde för våra äldre samtidigt som skattepengar går till vård och omsorg, inte till vinstuttag. Samtidigt ökar inflytandet för både brukare och personal.

Vi anser att med utgångspunkt i Moderaternas resonemang gällande äldreomsorg räknar vi med att man även vill riva upp de lagar som tvingar kommuner att säga ja till vinstdrivande skolor.

I dag kan Eskilstuna kommun anse att det inte finns något behov av en ny skola men ändå tvingas acceptera den om skolan får tillstånd att starta. Kommunen ska då bistå med pengar och lokaler. I grunden helt orimligt då konsekvensen kan bli att en annan skola måste läggas ner. Detta är inte att använda skattepengar på bästa och effektivaste sätt utanvinstdrivande företag gynnas och ett system skapas där kommunen inte kan styra sin verksamhet utifrån kvalité och behov.

Nu backar M om tvångs-LOV i äldreomsorgen. En strid som M inte vågade ta och en seger för oss som sätter välfärd före privata vinster. Nu väntar vi på att Moderaterna även föreslår lagar som reglerar friskolor. En lag som slår fast att kommunen är den som avgör om en skola ska få starta eller inte så att kommunen faktiskt tillåts planera efter behov.

Vänsterpartiet har varit mycket tydligt med att vi, liksom en majoritet av svenska folket inklusive moderata väljare, inte vill se vinstuttag i välfärden. Vi lovar att vi tydligt fortsätter att driva frågan och ser gärna att fler partier väljer att följa vår politik.

Maria Forsberg (V) Ordförande Eskilstuna

Joel Hamberg (V) Vård- och omsorgspolitiker

Kopiera länk