Månadsarkiv: juni 2007

Vackerby Hage

Söndag den 12 augusti blir det lekar,uppträdanden, ansiktsmålning för barnen, och tal av Lars Ohly i Vackerby Hage i Gnesta. Eskilstuna har hand om barn-och ungdomsaktiviteterna under dagen. Ni som vill vara och hitta på aktiviteter ring Maria Chergui på 073-9508925 eller maila på [email protected]
Det är bra om vi tänker på miljön och samåker! Hör av er till Maria Chergui så samordnar vi samåkning.

Lars Ohlys sommartal i Gnesta

Vid sommarfesten i Vackerby Hage söndag 12 augusti gick… Läs mer

Fest lördag den 22 september

Var förberedda på fest lördag den 22 septemeber. Boka in i almanackan redan nu! Medlemmar, sympatisörer,icke medlemmar,ickesympatisörer, vänner, bekanta,mormor,farfar,släktingar ja alla är välkomna på fest!
Vi kommer att ha ett tema som festfixarna snart avslöjar. Det blir dans,musik,utmaningar med mera. Mer information kommer framöver!

 

Eila Clarstedt har varit i Bryssel

Eila åkte till Bryssel den 24-26 juni med Vänsterpartiets kvinnopolitiska delegation.

Under två dagar fick delegationen följa med i det kvinnopolitiska arbetet i Bryssel. Bland annat lyssnade Eila med flera till en debatt om kvinnomorden i Mexiko och hur EU kan ta ställning i frågan. Mer information om det kvinnopolitiska arbetet i Bryssel kommer att finnas i en rapportering som kommer i augusti. Vi kommer att lägga ut den på hemsidan.

Maria Chergui (v)

Jämställdhetsutskottet

Jämställdhetsutskottet har haft sitt första möte!

Den 19 juni hade jämställdhetsutskottet sitt första möte.

Eila Clarstedt (v) är ordförande och rapporterar att det var en positiv och engagerad stämning på  mötet. Alla var överens om att det viktigaste är att sätta igång en process för jämställdhetsarbetet så fort som möjligt. Utgångspunkten för arbetet blir i jämställdhetsberedningens rapport På spaning efter jämställdheten som är antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2006.

Sverigedemokraterna uteblev från mötet.

Nästa möte är torsdag den… Läs mer

Skatten inget självändamål

De allra flesta av oss som bor i Sverige vill ha skola, vård och omsorg på lika villkor. Vi vill att människor ska behandlas lika och få samma möjligheter till kommunal service. Det har visats i undersökningar. Det har också visats att vi är positiva till att betala skattevägen för den gemensamma välfärden och den trygghet det innebär.

Det finns förstås en mindre del av befolkningen som själva anser sig ha råd att betala för sin vård den dagen de… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook